Financovanie

Poskytujeme finančné prostriedky na komplexné pokrytie Vašich potrieb. Rôzne formy financovania a úverov dokážeme navzájom kombinovať a prispôsobovať potrebám klientov.

Je určené na financovanie prechodného nedostatku finančných prostriedkov a slúži na krátkodobé financovanie Vašich bežných prevádzkových potrieb ako sú napr. zásoby, pohľadávky, kontrakty a ostatné záväzky .

Hlavným cieľom a účelom našich produktov je zrýchlenie a posilnenie Vášho cash flow pri nepredvídaných výdavkoch, prechodnom nedostatku finančných zdrojov ako aj podpora rastu Vášho podnikania.

 • Kontokorentný úver

  Kontokorentný úver je nástrojom riadenia cash flow Vašej firmy. Ide o najčastejšiu a najvýznamnejšiu formu financovania obežných aktív.
  Poskytuje sa formou povoleného debetného limitu k Vášmu bežnému účtu. Spláca sa priebežne došlými platbami.
 • Termínovaný úver – Fixná tranža

  Krátkodobý úver s fixne dohodnutou čiastkou a dobou splatnosti max. 12 mesiacov, ktorý sa čerpá zo schváleného úverového rámca .
  Predstavuje jednorazové poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom prefinancovania Vašich aktuálnych potrieb v rôznych menách.
 • Prevádzkový splátkový úver

  Krátkodobý úver s jednorazovým čerpaním a dobou splatnosti max. 12 mesiacov s možnosťou postupného splácania.

 

Splátkový účelový úver, ktorý slúži na financovanie Vašich investičných potrieb. Je vhodný na financovanie investícií potrebných na rozvoj firmy. Môže sa poskytnúť ako krátkodobý, strednodobý alebo dlhodobý, v závislosti od účelu jeho použitia, pri variabilnom alebo fixnom úročení.
Zákaznícky servis

02/323230-00

Využite náš zákaznícky servis!

PO - PI: 9.00 - 16.00 hod.

Služba spätného volania

Radi Vám zavoláme naspäť, aby sme osobne zodpovedali Vašu otázku.

Dohodnúť spätné volanie

Záleží nám na Vašom názore

Spokojnosť našich klientov je našim cieľom. Prosíme Vás, aby ste vyjadrili svoje podnety a želania.

Kontaktujte nás hneď teraz