Štruktúra akcionárov

nach_Stimmrechte_SK.jpg?JSESSIONID=RMvKbTZLmBDf22hb2wvYT8cDF30RJK5QdCjk1sFWrDJ4Tbyp8jV4!917985022!1540282728939

nach_Kapitalanteile_SK.jpg?JSESSIONID=RMvKbTZLmBDf22hb2wvYT8cDF30RJK5QdCjk1sFWrDJ4Tbyp8jV4!917985022!1540282728939

Akcionári, označení červenou farbou uzavreli syndikátne dohody.