Štruktúra akcionárov

nach_Stimmrechte_SK.jpg?JSESSIONID=JpYLhlDTGQ4nVb6pQRxYCGQWJvM2PQ0PGnJGKmlM1pgwvLPRZ0ym!-1633352759!1516585907873

nach_Kapitalanteile_SK.jpg?JSESSIONID=JpYLhlDTGQ4nVb6pQRxYCGQWJvM2PQ0PGnJGKmlM1pgwvLPRZ0ym!-1633352759!1516585907873

Akcionári, označení červenou farbou uzavreli syndikátne dohody.