Akcie BKS Bank

Akcie sú kótované na Wiener Börse od roku 1986.

Akcie   Kusy      ISIN     
Kmeňové akcie 37.839.600 AT0000624705
Prioritné akcie 1.800.000 AT0000624739

Základný kapitál BKS Bank činí 79.279.200,- EUR a skladá sa z kmeňových akcií na meno a z prioritných akcií na meno bez hlasovacieho práva s minimálnou dividendou vo výške 6 %. Akcie sú kótované na Wiener Börse (Viedenská burza).

BKS Bank - Kmeňové akcie

 
Vývoj kurzu BKS Bank - Kmeňové akcie, ISIN:AT0000624705
Hodnota v EUR

Predchádzajúci deň Dátum
17,50 18.01.2018

Najvyšší stav:
2018 17,80 (02.01.2018)
2017 18,45 (15.05.2017)

Najnižší stav:
2018 17,50 (18.01.2018)
2017 16,78 (02.01.2017)

BKS Bank - Prioritné akcie

 
Vývoj kurzu BKS Bank - Prioritné akcie, ISIN:AT0000624739
Hodnota v EUR

Predchádzajúci deň Dátum
18,00 18.01.2018

Najvyšší stav:
2018 18,00 (12.01.2018)
2017 17,75 (20.12.2017)

Najnižší stav:
2018 17,60 (02.01.2018)
2017 15,40 (02.01.2017)