Orgány BKS Bank

BKS Bank AG je riadená orgánmi, ktoré akciovej spoločnosti predpisujú právne predpisy. Sila bankového domu stojí na plochej riadiacej štruktúre. Preto Vám môžeme garantovať rýchle a flexibilné rozhodnutia.

Predstavenstvo  

Stockbauer-SLK.jpg?JSESSIONID=CjFhbTZQRqg4dbHGLmG2y6gHtqygLh9V0GG6n4FJcLcmXP9CJpfT!917985022!1540282848097

Krassnitzer-SLK.jpg?JSESSIONID=CjFhbTZQRqg4dbHGLmG2y6gHtqygLh9V0GG6n4FJcLcmXP9CJpfT!917985022!1540282848097

Mandl-SLK.jpg?JSESSIONID=CjFhbTZQRqg4dbHGLmG2y6gHtqygLh9V0GG6n4FJcLcmXP9CJpfT!917985022!1540282848097

Vedenie BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

Brunner-SLK.jpg?JSESSIONID=CjFhbTZQRqg4dbHGLmG2y6gHtqygLh9V0GG6n4FJcLcmXP9CJpfT!917985022!1540282848097

Chovanec.jpg?JSESSIONID=CjFhbTZQRqg4dbHGLmG2y6gHtqygLh9V0GG6n4FJcLcmXP9CJpfT!917985022!1540282848097