Orgány BKS Bank

BKS Bank AG je riadená orgánmi, ktoré akciovej spoločnosti predpisujú právne predpisy. Sila bankového domu stojí na plochej riadiacej štruktúre. Preto Vám môžeme garantovať rýchle a flexibilné rozhodnutia.

Predstavenstvo  

Stockbauer-SLK.jpg?JSESSIONID=GLFghvmcqTPMN1n4SGbnxPhnkpLjPmWhnNwhg91YFQwlzfzpJ6nV!-536858338!1524803196207

Krassnitzer-SLK.jpg?JSESSIONID=GLFghvmcqTPMN1n4SGbnxPhnkpLjPmWhnNwhg91YFQwlzfzpJ6nV!-536858338!1524803196207

Mandl-SLK.jpg?JSESSIONID=GLFghvmcqTPMN1n4SGbnxPhnkpLjPmWhnNwhg91YFQwlzfzpJ6nV!-536858338!1524803196207

Vedenie BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

Brunner-SLK.jpg?JSESSIONID=GLFghvmcqTPMN1n4SGbnxPhnkpLjPmWhnNwhg91YFQwlzfzpJ6nV!-536858338!1524803196207

Chovanec.jpg?JSESSIONID=GLFghvmcqTPMN1n4SGbnxPhnkpLjPmWhnNwhg91YFQwlzfzpJ6nV!-536858338!1524803196207