Orgány BKS Bank

BKS Bank AG je riadená orgánmi, ktoré akciovej spoločnosti predpisujú právne predpisy. Sila bankového domu stojí na plochej riadiacej štruktúre. Preto Vám môžeme garantovať rýchle a flexibilné rozhodnutia.

Predstavenstvo  

Stockbauer-SLK.jpg?JSESSIONID=yM31bTkLHwp5JG1rd9JmJb83h0KLpc2wS3CdZFyBNGhXKGvfprp6!917985022!1531847883190

Krassnitzer-SLK.jpg?JSESSIONID=yM31bTkLHwp5JG1rd9JmJb83h0KLpc2wS3CdZFyBNGhXKGvfprp6!917985022!1531847883190

Mandl-SLK.jpg?JSESSIONID=yM31bTkLHwp5JG1rd9JmJb83h0KLpc2wS3CdZFyBNGhXKGvfprp6!917985022!1531847883190

Vedenie BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

Brunner-SLK.jpg?JSESSIONID=yM31bTkLHwp5JG1rd9JmJb83h0KLpc2wS3CdZFyBNGhXKGvfprp6!917985022!1531847883190

Chovanec.jpg?JSESSIONID=yM31bTkLHwp5JG1rd9JmJb83h0KLpc2wS3CdZFyBNGhXKGvfprp6!917985022!1531847883190