Orgány BKS Bank

BKS Bank AG je riadená orgánmi, ktoré akciovej spoločnosti predpisujú právne predpisy. Sila bankového domu stojí na plochej riadiacej štruktúre. Preto Vám môžeme garantovať rýchle a flexibilné rozhodnutia.

Predstavenstvo  

Stockbauer-SLK.jpg?JSESSIONID=zPg1hlDJvG7KpJlS17HggWGz2W2hZ8F2J8Q5hD6GXKvS0lbL6q2t!-1633352759!1516585876443

Krassnitzer-SLK.jpg?JSESSIONID=zPg1hlDJvG7KpJlS17HggWGz2W2hZ8F2J8Q5hD6GXKvS0lbL6q2t!-1633352759!1516585876443

Mandl-SLK.jpg?JSESSIONID=zPg1hlDJvG7KpJlS17HggWGz2W2hZ8F2J8Q5hD6GXKvS0lbL6q2t!-1633352759!1516585876443

Vedenie BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

Brunner-SLK.jpg?JSESSIONID=zPg1hlDJvG7KpJlS17HggWGz2W2hZ8F2J8Q5hD6GXKvS0lbL6q2t!-1633352759!1516585876443

Chovanec.jpg?JSESSIONID=zPg1hlDJvG7KpJlS17HggWGz2W2hZ8F2J8Q5hD6GXKvS0lbL6q2t!-1633352759!1516585876443