Zodpovedne spolu s bankou

Zmysel pre zodpovednosť, prvotriedne produkty a služby, principiálne zameranie sa na klienta a spoločenská angažovanosť – to sú znaky obchodnej politiky BKS Bank. BKS Bank sa pritom orientuje na dlhodobý rast namiesto krátkodobých ziskov. Vďaka príslušnosti k bankovej skupine 3Banken Gruppe má BKS Bank silu veľkej banky a všetky výhody stabilného, nezávislého finančného partnera. Mnoho podnikov využíva tieto silné stránky vo svoj prospech už po celé generácie. Zmysel pre zodpovednosť zahŕňa aj úlohu spoločenského a sociálneho vzoru. BKS Bank je pre svojich obchodných partnerov a klientov spoľahlivým partnerom, svojim zamestnancom ponúka stabilné pracovné miesta a svojim akcionárom zabezpečuje stabilné dividendy a solídny vývoj kurzu.

Udržateľnosť je už niekoľko rokov dôležitou súčasťou podnikateľskej stratégie našej banky. Sme pevne presvedčení o tom, že CSR prispieva k nášmu úspechu a neustále zlepšujúcim sa podnikateľským výsledkom.

Touto témou sa zaoberáme tak intenzívne aj preto, pretože sme toho názoru, že banka potrebuje pre svoj úspech solídnu reputáciu. Dobré meno je založené na
- správaní, rešpektujúcom predpisy a compliance,
- vynikajúcej kvalite, profesionalite a serióznosti voči klientom a obchodným partnerom,
- úcte k zamestnancom a
- dlhodobých partnerstvách so spoločnosťou.

 

Chceme prispieť k tomu, aby naše deti a vnúčatá tiež mohli žiť vo svete, ktorý za to stojí. Preto sme sa zaviazali dodržiavať princípy iniciatívy OSN Global Compact a na regionálnej úrovni robíme všetko pre to, aby sme slúžili ako katalyzátor zodpovedného konania.