Spoločnosť kótovaná na burze

BKS Bank so sídlom v Klagenfurte, Rakúsko, zamestnáva viac ako 1.100 spolupracovníkov a riadi bankové a leasingové obchody v Rakúsku, Slovinsku, Chorvátsku a na Slovensku. Banka má zastúpenia v Maďarsku a Taliansku. Naša obchodná politika sa vyznačuje snahou o udržateľnosť a dlhodobý úspech namiesto krátkodobého zisku.