Všeobecné obchodné podmienky

Tu nájdete všeobecné obchodné podmienky (VOP) BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR na stiahnutie v slovenskom jazyku.

Všeobecné obchodné podmienky účinné od 01.03.2011 Download
Všeobecné obchodné podmienky účinné od 01.01.2014 Download
Všeobecné obchodné podmienky účinné od 01.09.2014 Download
Všeobecné obchodné podmienky účinné od 01.09.2014 – úprava písma od 1.1.2015 Download
Všeobecné obchodné podmienky účinné od 01.05.2016 Download
Všeobecné obchodné podmienky účinné od 07.11.2018 Download