BKS Bank dosiahla v roku 2015 najlepší výsledok v histórii spoločnosti

01.04.2016

Koncern BKS Bank zvýšil ročný zisk o 10%, bilančná suma prekročila prvýkrát hranicu 7 miliárd eur. Slovensko je pre koncern dôležitým rastovým trhom.

Koncern BKS Bank zvýšil ročný zisk o 10%, bilančná suma prekročila prvýkrát hranicu 7 miliárd eur. Slovensko je pre koncern dôležitým rastovým trhom.

Bratislava 1. apríla 2016. Predsedníčka predstavenstva BKS Bank Herta Stockbauer bola s dnes zverejneným výsledkom skupiny veľmi spokojná. „S ročným ziskom koncernu po zdanení vo výške 53,6 mil. eur (+10,0%) za posledný hospodársky rok sme dosiahli najlepší z výsledkov v histórii spoločnosti BKS Bank,” uviedla Stockbauer hrdo. Podstatne k tomu prispelo výrazné zvýšenie úrokového výnosu (+9,3% na 117,9 mil. EUR) a poplatkov (+11,4% na 53,0 mil. EUR).

Úvery rastú nad priemer odvetvia

Dobrá obchodná situácia celého koncernu sa odráža aj v najdôležitejších ukazovateľoch bilancie. Bilančná suma 7,06 mld. eur (+3,0%) prelomila hranicu 7 miliárd eur. „Veľmi pozitívne vidíme tiež zvýšený objem úverov vo výške 5,11 mld. eur (+2,1%),” hovorí Stockbauer. Primárne vklady sa zvýšili z 5,01 mld. eur na 5,11 mld. eur.

Cieľ: navýšenie podielu na trhu

„Naším hlavným cieľom pre nadchádzajúce roky je neustále získavanie podielu na trhu zvyšovaním počtu zákazníkov a posilňovaním predaja. BKS Bank dôveruje celkovo okolo 150 000 klientov, z toho viac ako 18 000 firiem. "Slovensko je náš najmladší medzinárodný trh a pre nás dôležitý prvok našej rastovej stratégie,” vysvetľuje Stockbauer.

Vysoká miera odporúčaní

BKS Bank stavia na vysoko kvalitné poradenské služby. „Klienti oceňujú kvalitu nášho poradenstva a veľký dôkaz kladú na našu odbornosť. Vysoká miera odporúčaní ukazuje, že ideme správnou cestu," hovoria Harald Brunner a Joachim Reitmeier, vedúci BKS Bank na Slovensku.

Na konci roka dosahoval objem vkladov BKS Bank na Slovensku 16,9 mil. EUR a objem úverov 50,8 mil. V porovnaní s inými slovenskými bankami je BKS Bank Dávidom medzi mnohými Goliášmi. "Naše bankové podnikanie stále budujeme, pričom sa sústreďujeme na produkty, ktoré sa realizujú bezhotovostne. Zavedenie na zdroje náročných hotovostných operácií sa predpokladá až o niekoľko rokov," vysvetľujú Joachim Reitmeier a Harald Brunner, vedúci BKS Bank na Slovensku. Túto stratégiu dodržiava BKS Bank na všetkých svojich medzinárodných trhoch a doposiaľ s ňou dosahovala vždy vynikajúce výsledky.

Do konca roka štyrikrát na Slovenku

„Pozitívny vývoj nových obchodov vo štvrtom štvrťroku 2015 nás ubezpečuje, aby sme v tomto kurze pokračovali a otvárali ďalšie pobočky”, hovorí Reitmeier. „V roku 2015 sme otvorili pobočku v Banskej Bystrici, vo februári nasledovala pobočka v Žiline. Spolu s pobočkou v Bratislave prevádzkuje BKS Bank v súčasnosti na Slovensku 3 pobočky,” hovorí Reitmeier.

Okrem bankových obchodov prevádzkuje BKS Bank na Slovensku aj lízingový obchod. BKS -Leasing s.r.o., vykázala v roku 2015 lízing v objeme 25,6 mil. eur.

Fotografie: Foto Herta Stockbauer (Gernot Gleiss, použiteľné bez nároku na honorár)
Predsedníčka predstavenstva BKS Bank Herta Stockbauer: „Slovensko je dôležitým prvkom v stratégii rastu BKS Bank.“