Záručný program – antikorona záruka

Úvery pre podnikateľský sektor s výhodnou úrokovou sadzbou, bez poplatku za poskytnutie úveru, navýšenie úveru a predčasné splatenie úveru, možnosťou odkladu splátok istiny aj úrokov po dobu 12 mesiacov od prvého čerpania úveru.

Úvery sú poskytované v rámci troch záručných programov:

  • Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka.
  • Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja „SIH antikorona záruka 2a“.
  • Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja „SIH antikorona záruka 2b“.