Informácie o kurzoch a úrokoch

Scenáre v prípade zlyhania/zrušenia/zmeny parametrov referenčných úrokových sadzieb / referenčných hodnôt

Scenare_urokovych_sadzieb.pdf (PDF - 984,4KB)