Ochrana osobných údajov

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR a BKS-Leasing s.r.o. spracúvajú osobné údaje svojich klientov, ako dotknutých osôb, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Informácie pre klientov, ako dotknuté osoby, sú k dispozícii v nasledovných dokumentoch:

Informácie o spracúvaní osobných údajov - BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

Informácie o spracúvaní osobných údajov - BKS-Leasing s.r.o.

Zoznam sprostredkovateľov - BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

Zoznam sprostredkovateľov - BKS-Leasing s.r.o.

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR a BKS-Leasing s.r.o. spracúvajú osobné údaje svojich uchádzačov o zamestnanie, ako dotknutých osôb, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie, ako dotknuté osoby, sú k dispozícii v nasledovných dokumentoch:

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie - BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie - BKS-Leasing s.r.o.

Súhlas so spracovaním osobných údajov - BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR​​​​​​​

Súhlas so spracovaním osobných údajov - BKS-Leasing s.r.o.

Ak si neželáte tracking nástrojmi analýzy, môžete ho jednoducho deaktivovať kliknutím na toto tlačidlo.

Tracking deaktivovať