Zahraničie

Máme zastúpenie v Rakúsku, Slovinsku, Chorvátsku, Taliansku a na Slovensku.

BKS Bank Vás sprevádza pri Vašej obchodnej činnosti v zahraničí a ponúka Vám - okrem iných prostredníctvom BKS-Consult - nasledujúce služby:

 • prístup k aktuálnym informáciám o medzinárodnom trhu,
 • sprostredkovanie kontaktov a partnerov v susediacich krajinách – na základe rozsiahlej siete BKS Bank,
 • rýchlu podporu pri rozhodovaní.

Okrem horeuvedených miest majú zákazníci BKS Bank k dispozícii zahraničnú sieť bankovej skupiny 3 Banken Gruppe s pobočkami a zastúpeniami v okolitých krajinách Rakúska.

Nastala chyba počas spracovávania šablóny.
Java method "static com.liferay.portal.kernel.image.ImageToolUtil.getImage(java.io.InputStream)" threw an exception; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: tmpImage = ImageToolUtil.getImage(fil... [in template "20116#20152#BKS-INFO-GRAPHIC" in function "getImageData" at line 89, column 25]
	- Reached through: #assign-container [in template "20116#20152#BKS-INFO-GRAPHIC" in function "getImageData" at line 88, column 17]
	- Reached through: imageData = getImageData(Image) [in template "20116#20152#BKS-INFO-GRAPHIC" at line 16, column 17]
	- Reached through: #assign-container [in template "20116#20152#BKS-INFO-GRAPHIC" at line 11, column 9]
----
1<#assign  
2	DLFileEntryService = serviceLocator.findService('com.liferay.document.library.kernel.service.DLFileEntryService') 
3	ImageToolUtil = serviceLocator.findService('com.liferay.portal.kernel.image.ImageToolUtil') 
4	ImageService = serviceLocator.findService('com.liferay.portal.kernel.service.ImageService') 
5/> 
6 
7${Content.getData()} 
8 
9<#if Image.getData()?? && Image.getData() != ""> 
10	 
11	<#assign 
12		pswpGalleryId = "pswp-gallery" + randomNamespace 
13	 
14		altText = Image.getAttribute("alt") 
15	 
16		imageData = getImageData(Image) 
17	 
18		linkText = imageData["title"] 
19		linkTitle = languageUtil.format(locale, "download-x", linkText, false) 
20		linkSubText = ' <span class="file-info">(' + imageData["fileType"]?upper_case + ' - ' + formatFilesize(imageData["fileSize"]?number) + ')</span>' 
21 
22		imageSize = imageData["width"] + 'x' + imageData["height"] 
23	/> 
24	<#if !Image.getAttribute("alt")?? || Image.getAttribute("alt") == ""> 
25		<#assign 
26			altText = imageData["description"] 
27		/> 
28	</#if> 
29 
30	<div id="${pswpGalleryId}" class="pswp-gallery" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageGallery"> 
31		<figure class="pspw-gallery-item content-media-element media-element-info" itemprop="associatedMedia" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"> 
32			<a href="${Image.getData()}" title="<@liferay.language key="show-image" />" itemprop="contentUrl" data-size="${imageSize}"> 
33				<img data-fileentryid="${Image.getAttribute("fileEntryId")}" alt="${altText}" src="${Image.getData()}" itemprop="thumbnail" /> 
34			</a> 
35			<figcaption class="sr-only" itemprop="caption description">${altText}</figcaption> 
36		</figure> 
37	</div> 
38	<#-- 
39	<p> 
40		<a class="link-icon link-download" href="${Image.getData()}" title="${linkTitle}" download target="_blank">${linkText} ${linkSubText}</a> 
41	</p> 
42	--> 
43 
44	<script> 
45		Liferay.Loader.require([ 
46				'PhotoSwipe', 
47				'PhotoSwipeUI_Default', 
48				'PhotoSwipeFromDOM' 
49			], 
50			function( PhotoSwipe, PhotoSwipeUI_Default, PhotoSwipeFromDOM) { 
51				PhotoSwipeFromDOM(".pswp-gallery", PhotoSwipe, PhotoSwipeUI_Default); 
52			}, 
53			function(error) { 
54			  console.error(error); 
55
56    ); 
57	</script> 
58</#if> 
59 
60<#function getImageData Image> 
61	<#assign imageData = { 
62			"image" : "", 
63			"title" : "", 
64			"description" : "", 
65			"fileType" : "", 
66			"fileSize" : 0, 
67			"width" : 0, 
68			"height" : 0 
69
70	/> 
71	<#if Image.getAttribute("id")?? && Image.getAttribute("id") != ""> 
72		<#assign 
73			tmpImage = ImageService.getImage(Image.getAttribute("id")?number) 
74 
75			imageData = { 
76				"image" : tmpImage, 
77				"title" : Image.getAttribute("title"), 
78				"description" : "", 
79				"fileType" : tmpImage.getType(), 
80				"fileSize" : tmpImage.getSize(), 
81				"width" : tmpImage.getWidth(), 
82				"height" : tmpImage.getHeight() 
83
84
85	<#else> 
86		<#assign fileEntry = getDLFileEntry(Image)> 
87 
88		<#assign 
89			tmpImage = ImageToolUtil.getImage(fileEntry.getContentStream()) 
90	 
91			imageData = { 
92				"image" : tmpImage, 
93				"title" : fileEntry.getTitle(), 
94				"description" : fileEntry.getDescription(), 
95				"fileType" : fileEntry.getExtension(), 
96				"fileSize" : fileEntry.getSize(), 
97				"width" : tmpImage.getWidth(), 
98				"height" : tmpImage.getHeight() 
99
100
101	</#if> 
102 
103	<#return imageData> 
104</#function> 
105 
106<#function getDLFileEntry fileEntry> 
107	<#assign dlFileEntry = ''> 
108	<#if fileEntry.getAttribute("fileEntryId")?? && fileEntry.getAttribute("fileEntryId") != ""> 
109		<#assign 
110		dlFileEntry = DLFileEntryService.getFileEntry(fileEntry.getAttribute("fileEntryId")?number) 
111		/> 
112	<#else> 
113		<#assign 
114		dlFileEntry = getDLFileEntryFromUrl(fileEntry.getData()) 
115		/> 
116	</#if> 
117	<#return dlFileEntry> 
118</#function> 
119 
120<#function getDLFileEntryFromUrl fileUrl> 
121	<#assign counter = 0 > 
122	<#list "${fileUrl}"?split("/") as pathSegemtent> 
123		<#if counter == 2> 
124			<#assign groupId = pathSegemtent?number > 
125		</#if> 
126		<#if counter == 5> 
127			<#assign subCounter = 0 > 
128			<#list "${pathSegemtent}"?split("?") as subSegemtent> 
129				<#if subCounter == 0> 
130					<#assign uuId = subSegemtent > 
131				</#if> 
132				<#assign subCounter = subCounter+1 > 
133			</#list> 
134		</#if> 
135		<#assign counter = counter+1 > 
136	</#list> 
137 
138	<#assign dlFileEntry = DLFileEntryService.getFileEntryByUuidAndGroupId(uuId,groupId) > 
139 
140	<#return dlFileEntry> 
141</#function> 
142 
143<#function formatFilesize fileSize> 
144	<#assign GB = 1000000000 /> 
145	<#assign MB = 1000000 /> 
146	<#assign KB = 1000 /> 
147 
148	<#if fileSize < MB > 
149		<#assign val = fileSize / 1000 /> 
150		<#return val?string("###,##0.#")+'KB' > 
151	<#elseif fileSize < GB > 
152		<#assign val = fileSize / 1000000 /> 
153		<#return val?string("###,##0.#")+'MB' > 
154	<#else> 
155		<#assign val = fileSize /> 
156		<#return val?string("###,##0.#")+'B' > 
157	</#if> 
158</#function> 

Domovským bankovým trhom BKS Bank je Rakúsko, centrála banky sa nachádza v Korutánsku. Akcie BKS Bank sú kótované na burze. V Rakúsku je zastúpená pobočkami v Korutánsku, Štajersku, Burgenlande, Viedni a Dolnom Rakúsku, ako aj leasingovou spoločnosťou. BKS Bank zamestnáva 872 pracovníkov.

BKS Bank je univerzálna banka so starostlivosťou o firemných a súkromných klientov, je považovaná za jednu z najúspešnejších regionálnych bánk Rakúska. Klienti oceňujú krátky rozhodovací proces, rýchle poradenstvo a overené riešenia pre dosiahnutie uspokojenia svojich potrieb a dosiahnutie cieľov. Vďaka úzkemu prepojeniu na skupinu Generali a Wüstenrot poskytuje BKS Bank rozsiahle služby vo všetkých sférach finančných služieb.

Spolu s „Oberbank AG“ a „BTV AG“ (Bank für Tirol und Voralberg AG) tvorí BKS Bank bankovú skupinu „3 Banken Gruppe“ (3.700 pracovníkov, 230 obchodných miest, bilančná suma 30,8 Mld. EUR). Spoločne dosahuje skupina „3 Banken Grupe“ silu veľkej banky, ale zároveň flexibilitu a znalosťou trhu obvyklú v regionálnej banke.


Kontakt Centrála BKS Bank AG:
BKS Bank AG
St. Veiter Ring 43
A - 9020 Klagenfurt
Rakúsko
T: +43 463 5858-0
E: bks@bks.at
www.bks.at


BKS Bank je v Slovinsku zastúpená pobočkami a leasingovou spoločnosťou (BKS-leasing d.o.o.):

 • tri obchodné miesta v Ľubľane: Ľubľana-Bežigrad, Ľubľana-Trnovo, Ľubľana-Šiška
 • obchodné miesto v Maribore
 • obchodné miesto v Celje
 • obchodné miesto v Domžale
 • obchodné miesto v Slovenj Gradec
 • obchodné miesto v Kranj
 • leasingová spoločnosť v Ľubľane

BKS Bank AG, Bančna podružnica
V novembri 2004 otvorila BKS Bank v Ľubľane svoju prvú zahraničnú pobočku. Dnes sa banka stará o súkromných a firemných klientov v ôsmich lokalitách. Zavedením obchodu s cennými papiermi v roku 2010 bol úspešne ukončený prerod na univerzálnu banku.

BKS-leasing d.o.o.
BKS-leasing d.o.o. je zodpovedná za leasingové financovanie na slovinskom trhu.

Kontakt​​

BKS Bank AG, Bančna podružnica
Verovškova ulica 55 A
1000 Ljubljana
T: +386 1 5895-700
F: +386 1 5895-718
E: info@bksbank.si
www.bksbank.si

BKS-leasing d.o.o.
Dunajska cesta 161 
1102 Ljubljana 
T: +386 1 58909-50
F: +386 1 58909-53
E: bks@bks-leasing.si
www.bks-leasing.si

V Chorvátsku je BKS Bank zastúpená pobočkami a leasingovou spoločnosťou.

 • pobočka v Rijeke
 • pobočka v Záhrebe
 • pobočka v Splite
 • leasingová spoločnosť v Záhrebe

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska
V roku 2006 sa uskutočnil vstup na chorvátsky bankový trh prevzatím Kvarner banka d.d.. V roku 2008 bola banka premenovaná na BKS Bank d.d. a zároveň bola otvorená pobočka v Záhrebe. V roku 2016 bola zmenená právna forma na BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka. Banka sa sústreďuje na malé a stredné podniky a ponúka bežné účty, online-banking ako aj financovanie bývania pre súkromné osoby.

BKS-leasing Croatia d.o.o.
BKS-leasing Croatia d.o.o. je zodpovedná za leasingové financovanie na chorvátskom trhu.

Kontakt​

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska
Mljekarski trg 3
HR-51000 Rijeka
T: +385 51 353-555
F: +385 51 353-566
E: info@bks.hr
www.bks.hr

BKS-leasing Croatia d.o.o.
Dipl. oec. Dubravko Orlovac
EUROTOWER
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
T: +385 1 4836-655
F: +385 1 4876-555
E: dubravko.orlovac@bks-leasing.hr
www.bks-leasing.hr

BKS Bank je činná na talianskom trhu prostredníctvom zastúpenia v Padove. Svojim zákazníkom ponúka nasledujúce služby:

 • Kontakt na právnikov a správcov majetku
 • Kontakt na verejné orgány
 • Informácie o trhu

Kontakt: 
dott. Ernesto Rizzi
BKS Bank AG
Ufficio per l'Italia
Galleria Berchet 3
35131 Padova
T: +39 049 21048-48
F: +39 049 21048-20
E: bks@bksbank.it
www.bksbank.it