Orgány BKS Bank

BKS Bank AG je riadená orgánmi, ktoré akciovej spoločnosti predpisujú právne predpisy. Sila bankového domu stojí na plochej riadiacej štruktúre. Preto Vám môžeme garantovať rýchle a flexibilné rozhodnutia.

Nikolaus Juhász

Mag. Nikolaus Juhász 

Predseda predstavenstva

Alexander Novak

Mag. Alexander Novak

Člen predstavenstva

Mag. Dietmar Böckmann

Člen predstavenstva

Claudia Höller, MBA

Člen predstavenstva

Ladislav Fülöp

Ing. Ladislav Fülöp

Riaditeľ

Peter Chovanec

Ing. Peter Chovanec

Riaditeľ