Prevzatie Credit Suisse zo strany UBS nemá žiadny vplyv na BKS Bank

22.03.2023

V nedeľu bolo oznámené prevzatie veľkej švajčiarskej banky Credit Suisse, ktorá sa ocitla vo finančných ťažkostiach, spoločnosťou UBS.

Objavujú sa aj správy o ďalekosiahlych zárukách Švajčiarskej národnej banky (SNB) voči nadobúdajúcej UBS, ktoré majú zabezpečiť, aby fúzia prebehla úspešne. Zlúčenie už privítali ECB a americká centrálna banka Fed, ako aj Bank of England. BKS Bank sa môže ohliadnuť na dobrý prevádzkový obchodný vývoj v roku 2022 a je veľmi spokojná aj s vývojom v prvých dvoch mesiacoch roku 2023. Zlúčenie oboch inštitútov nemá na BKS Bank priamy vplyv, keďže sme neinvestovali do akcií ani dlhopisov Credit Suisse, ani sme im neposkytli žiadne medzibankové úvery.

Je však poľutovaniahodné, že turbulencie okolo Credit Suisse poškodili povesť európskeho bankového trhu. Z nášho pohľadu nie je európsky finančný trh v žiadnom prípade v kríze, ale naopak veľmi stabilný. Výrazne k tomu prispeli prísne regulácie vlastného kapitálu a likvidity, ktoré musia finančné inštitúcie spĺňať od finančnej krízy v roku 2008.

Oznámenie FINMA (Bankový dozor Švajčiarska) o plánovanej fúzii UBS/CS