Udržateľnosť

Udržateľnosť a kvalita spoločne tvoria základ podnikateľskej stratégie BKS Bank. V súlade s ňou konáme v banke zodpovedne a spoliehame sa na celkovú stratégiu udržateľnosti namiesto jednotlivých CSR opatrení.

rozcestník

Stratégia CSR

Zistite, aké ciele chceme dosiahnuť do roku 2025.

Sustainable Development Goals

Ciele trvalo udržateľného rozvoja

Hlásime sa k cieľom trvalo udržateľného rozvoja. Prednostne sme vypracovali sedem cieľov.

UN-Global Compact

UN-Global Compact

BKS Bank je od roku 2012 členom UN Global Compact.

Ratingy CSR

Ratingy CSR

BKS Bank patrí k celosvetovo najväčším lídrom v oblasti udržateľnosti.

Prechádzka so psom

Produkty a inovácie

BKS Bank používa aj v obchode s klientmi zodpovedný obchodný model.

Etika a compliance

Etika a compliance

Predpokladom úspechu v bankovníctve je vysoká obchodná etika.

Zníženie uhlíkovej stopy

Zníženie uhlíkovej stopy

Náš cieľ: Zníženie uhlíkovej stopy na maximálne 2,0 t ekvivalentu CO2 na zamestnanca do roku 2025.