Udržateľnosť

Udržateľnosť a kvalita spoločne tvoria základ podnikateľskej stratégie BKS Bank. V súlade s ňou konáme v banke zodpovedne a spoliehame sa na celkovú stratégiu udržateľnosti namiesto jednotlivých CSR opatrení.

Kontaktná osoba

Stratégia CSR

Zistite, aké ciele chceme dosiahnuť do roku 2025.

Sustainable Development Goals

Ciele trvalo udržateľného rozvoja

Hlásime sa k cieľom trvalo udržateľného rozvoja. Prednostne sme vypracovali sedem cieľov.

UN-Global Compact

UN-Global Compact

BKS Bank je od roku 2012 členom UN Global Compact.

Ratingy CSR

Ratingy CSR

BKS Bank patrí k celosvetovo najväčším lídrom v oblasti udržateľnosti.

Produkty a inovácie

BKS Bank používa aj v obchode s klientmi zodpovedný obchodný model.

Etika a compliance

Etika a compliance

Predpokladom úspechu v bankovníctve je vysoká obchodná etika.

Zníženie uhlíkovej stopy

Zníženie uhlíkovej stopy

Náš cieľ: Zníženie uhlíkovej stopy na maximálne 2,0 t ekvivalentu CO2 na zamestnanca do roku 2025.