Udržateľnosť

Udržateľnosť a kvalita spoločne tvoria základ podnikateľskej stratégie BKS Bank. V súlade s ňou konáme v banke zodpovedne a spoliehame sa na celkovú stratégiu udržateľnosti namiesto jednotlivých CSR opatrení.