Staráme sa o ochranu ovzdušia

Ochrana životného prostredia a ovzdušia predstavuje jednu z najväčších globálnych a regionálnych výziev na globálnej a regionálnej úrovni.