Stratégia v oblasti angažovanosti a ochrany klímy 

Ochrana životného prostredia a ovzdušia predstavuje jednu z najväčších globálnych a regionálnych výziev na globálnej a regionálnej úrovni.

BKS Bank zdôrazňuje svoj záväzok k udržateľnosti aj vstupom do Green Finance Alliance (iniciatíva rakúskeho Spolkového ministerstva pre ochranu klímy, ktorej členovia, spoločnosti z rakúskeho finančného sektora, sa dobrovoľne zaviazali postupne dosiahnuť, aby ich hlavná obchodná činnosť a prevádzková ekológia bola klimaticky neutrálna). Ako jeden z deviatich zakladajúcich členov sme si stanovili cieľ neustáleho znižovania emisií CO2 a snažíme sa dosiahnuť klimatickú neutralitu najneskôr do roku 2050. Pre nás to znamená realizovať úspory nielen na úrovni spoločnosti, ale v celom našom hodnotovom reťazci. Najväčší pákový efekt tu spočíva v dekarbonizácii našich úverových a investičných portfólií. Preto sme sa zaviazali postupne ukončiť obchodné vzťahy so spoločnosťami operujúcimi v oblasti fosílnych palív.

Aby bol tento prechod úspešný, úzko spolupracujeme s našimi akcionármi a inými zainteresovanými subjektami. Sme totiž súčasťou siete viacvrstvových vzťahov s našimi partnermi - od firemných a súkromných zákazníkov, cez poskytovateľov služieb, ďalších obchodných partnerov a združení, ktorých sme členom, až po našich zamestnancov a akcionárov.
V roku 2024 sme aktualizovali našu Stratégiu v oblasti ochrany klímy aj Stratégiu angažovanosti a spojili sme ich do jedného dokumentu:

Stratégia BKS Bank v oblasti angažovanosti a ochrany klímy (ENG)

žena objíma strom
Zníženie uhlíkovej stopy

Zníženie uhlíkovej stopy

Náš cieľ: Zníženie uhlíkovej stopy na maximálne 2,0 t ekvivalentu CO2 na zamestnanca do roku 2025.

Efektívne využívanie zdrojov

Efektívne využívanie zdrojov

Banka využíva zdroje efektívne.