Zameriavame sa na zníženie uhlíkovej stopy

Každoročné zisťovanie uhlíkovej stopy je základom vylepšovania vlastných procesov, porovnávania sa s inými spoločnosťami a znižovania našich emisií skleníkových plynov.

Uhlíková stopa poskytuje informáciu o tom, koľko skleníkových emisií spôsobuje produkt alebo služba počas celého svojho životného cyklu. Meria sa v kg ekvivalentu CO2.

Na zistenie našej uhlíkovej stopy zbierame v celom koncerne údaje o spotrebe energie, mobilite, chladiacich prostriedkoch, spotrebe papiera. Údaje z prenajatých objektov máme k dispozícii až nasledujúci rok. Preto sa posledné zisťovanie vzťahuje na rok 2016.

2016: Pokles o 3,8 %

V roku 2016 sa nám podarilo znížiť uhlíkovú stopu v celom koncerne o 3,8 % na 2.320 t ekvivalentu CO2. To zodpovedá 2,2 t ekvivalentu CO2 na zamestnanca. Náš cieľ: Zníženie uhlíkovej stopy na maximálne 2,0 t ekvivalentu CO2 na zamestnanca do roku 2022.