Zameriavame sa na zníženie uhlíkovej stopy

Každoročné zisťovanie uhlíkovej stopy je základom vylepšovania vlastných procesov, porovnávania sa s inými spoločnosťami a znižovania našich emisií skleníkových plynov.

žena na kolobežke

Uhlíková stopa poskytuje informácie o tom, koľko emisií skleníkových plynov spôsobuje výrobok alebo služba počas celého svojho životného cyklu. Meria sa v kg ekvivalentu CO2.

Napriek intenzívnemu úsiliu máme environmentálne údaje o väčšine nehnuteľností k dispozícii až po dátume uverejnenia správy o udržateľnosti. Aby sme však mohli naznačiť vývoj emisií skleníkových plynov na rok 2021, pripravili sme prognózu na rok 2021. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa nám podarilo výrazne rozšíriť databázu, ktorá sa použila pri výpočte. Prvýkrát sme napríklad zaznamenali cesty zamestnancov do práce a z práce, iné tlačoviny a elektronické zariadenia, ako aj spotrebu energie reštaurácie Oscars a obytného parku BKS. Uhlíková stopa spôsobená priamo našimi obchodnými operáciami predstavovala v sledovanom roku 2 247 t ekvivalentu CO2. Bez rozšírenia údajovej základne by to bolo 935 t ekvivalentu CO2. 1 134 t ekvivalentu CO2 pripadá na cesty zamestnancov do práce a z práce, 227 t ekvivalentu CO2 na elektrickú energiu, 209 t ekvivalentu CO2 na diaľkové vykurovanie.

Väčšina emisií spôsobených našou spoločnosťou nevzniká v dôsledku našich priamych obchodných činností, ale nepriamo v dôsledku emisií CO2, ktoré financujeme. V sledovanom roku sa nám podarilo dosiahnuť prvý pokrok vo výpočte týchto Financed Emissions a údaje o emisiách vypočítané podľa štandardov Partnership for Carbon Accounting Financiales (PCAF) pre

  • nami poskytnuté firemné úvery a financovanie vozidiel,
  • naše možnosti správy aktív a
  • naše vlastné zverejnené portfólio. Tieto emisie predstavovali približne 1,2 milióna ton ekvivalentu CO2.

Pokiaľ ide o spotrebu energie, kde sa nám tiež podarilo rozšíriť dátovú základňu, došlo v porovnaní s rokom 2020 k miernemu nárastu. Cieľom BKS Bank je výrazne ju znížiť. Väčšina spotreby elektrickej energie BKS Bank, konkrétne 94 %, pochádza z obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2021 sme okrem existujúcich fotovoltaických systémov uviedli do prevádzky ďalšie dva a v roku 2022 bude nasledovať až šesť ďalších.