Zameriavame sa na zníženie uhlíkovej stopy

Každoročné zisťovanie uhlíkovej stopy je základom vylepšovania vlastných procesov, porovnávania sa s inými spoločnosťami a znižovania našich emisií skleníkových plynov.

Uhlíková stopa poskytuje informáciu o tom, koľko skleníkových emisií spôsobuje produkt alebo služba počas celého svojho životného cyklu. Meria sa v kg ekvivalentu CO2.

Napriek intenzívnemu úsiliu sú environmentálne údaje o väčšine nehnuteľností k dispozícii až po dátume uverejnenia správy o udržateľnosti. Aby sme však mohli naznačiť vývoj emisií skleníkových plynov v roku 2020, pripravili sme prognózu na rok 2020.

Uhlíková stopa od roku 2012 znížená o 64%

BKS Bank vypočítava svoju uhlíkovú stopu od roku 2012, keď sme emitovali 2 393 t ekvivalentu CO2. Teší nás, že sa nám odvtedy podarilo výrazne znížiť uhlíkovú stopu. Hlavným dôvodom je to, že v súčasnosti v Rakúsku a Chorvátsku používame elektrickú energiu šetrnejšiu k životnému prostrediu. V roku 2020 môžeme uviesť zníženie uhlíkovej stopy na 865 ton ekvivalentu CO2 (-11,9 %). Naša uhlíková stopa na jeden personálny rok je teraz 0,9 t ekvivalentu CO2. V roku 2020 mala najväčší podiel na našej uhlíkovej stope elektrina so 190 t ekvivalentov CO2, nasledovala nafta so 169 t ekvivalentov CO2 a diaľkové vykurovanie so 164 t ekvivalentov CO2. V dôsledku pandémie COVID-19 bol vývoj údajov o uhlíkovej stope ovplyvnený predovšetkým v prípade spotreby palív a elektriny.

Slovensko: neustále znižovanie
Aj na Slovensku bol použitý energetický mix zahrnutý do výpočtu prvýkrát v roku 2017. Zaznamenali sme výrazné zníženie uhlíkovej stopy z roku 2017 na 2018, z 80 t CO2 ekvivalentu na 57 t CO2 ekvivalentu. Uhlíková stopa zostala na tejto úrovni aj v roku 2019. Prvýkrát sme zaznamenali aj emisie z benzínu v dôsledku nového vozidla, a teda nižšej uhlíkovej stopy spôsobenej naftou.