Stratégia BKS Bank na ochranu ovzdušia

Účinná ochrana ovzdušia potrebuje účinný motor. ​​​​​​​

muž ležiaci na kameni

Posilňujeme naše aktivity na ochranu nášho životného prostredia vďaka našej rozsiahlej stratégii udržateľnosti, hlboko zakotvenej v podnikateľskej politike. V centre našich udržateľných aktivít stojí ako jedna z piatich oblastí ochrana životného prostredia a ovzdušia.

Aj keď sú možnosti stanovovania opatrení ochrany životného prostredia pre úverovú inštitúciu prirodzene menšie ako pre výrobnú prevádzku, už v roku 2012 sme vyvinuli stratégiu ochrany ovzdušia, ktorú rozvíjame aj naďalej.

Stratégia v oblasti ochrany klímy