Portrét

BKS Bank bola založená v roku 1922 v Klagenfurte. V roku 1983 vstupuje na štajerský bankový trh. Od roku 1992 pôsobí BKS Bank s úspechom aj vo Viedni, na bankový trh v Burgenlande a Dolnom Rakúsku vstupuje v roku 2003. Už mnoho rokov je bankový dom úspešne zastúpený aj na slovinskom, chorvátskom, slovenskom, talianskom a maďarskom trhu. BKS Bank AG je kótovaná na burze od roku 1986.

História

Prehľad našej histórie od založenia po súčasnosť:

2017

Ako prvý úverový ústav v Rakúsku sme vydali social bond. BKS Bank bola prvýkrát nominovaná na štátnu cenu podnikateľskej kvality a bola ocenená opätovne „EFQM Recognised for excellence 5*“.
2016 Kmeňové akcie BKS Bank boli zapísané na index trvalej udržateľnosti VÖNIX Viedenskej burzy. Na jeseň nasledovalo navýšenie kapitálu, pri ktorom bolo vydaných 3.603.600 kusov kmeňových akcií na doručiteľa. Chorvátska BKS Bank d.d. bola zlúčená s BKS Bank AG.

Viac informácií