100 rokov BKS Bank

BKS Bank bola založená v roku 1922 v Klagenfurte. V roku 1983 vstupuje na štajerský bankový trh. Od roku 1992 pôsobí BKS Bank s úspechom aj vo Viedni, na bankový trh v Burgenlande a Dolnom Rakúsku vstupuje v roku 2003. Už mnoho rokov je bankový dom úspešne zastúpený aj na slovinskom, chorvátskom, slovenskom, talianskom a maďarskom trhu. BKS Bank AG je kótovaná na burze od roku 1986.

Centrála BKS Bank v Klagenfurte

Naša história

Prehľad našej histórie od založenia po súčasnosť:

2022 BKS Bank v roku svojho veľkého výročia zaznamenala množstvo úspechov. Získala ocenenie Recommender za vynikajúcu proklientskú orientáciu , bola zvolená za víťaza testu v oblasti dôchodkového zabezpečenia ÖGVS a je zakladajúcim členom Aliancie pre zelené financovanie.

2021

BKS Bank je jedinou kótovanou spoločnosťou, v ktorej ženy zastávajú predsednícke funkcie v predstavenstve, dozornej rade a zamestnaneckej rade. Za našu správu o udržateľnosti sme získali prvé miesto v súťaži Austian Sustainability Reporting Award (ASRA) a od Viedenskej burzy cenných papierov sme získali ocenenie za udržateľnú firemnú politiku. Po prvýkrát sme prekročili hranicu 10 miliárd eur z hľadiska celkových aktív a ďalej sme rozšírili svoju pozíciu najväčšej banky na trhu v Korutánsku.
2020 BKS Bank Connect - digitálna banka v rámci banky - bola spustená v lete. V Chorvátsku sme získali štátne ocenenie pre firmy priateľské k rodine v kategórii malých a stredných podnikov. Začiatkom novembra 2020 bola dokončená konverzia všetkých prioritných akcií na kmeňové akcie v pomere 1:1. Základné imanie teraz tvorí 42 942 900 kmeňových akcií s hlasovacím právom.

2019

BKS Bank dostala ako prvá banka štátnu cenu na kvalitnú spoločnosť Staatspreis Unternehmensqualität 2019. Pri zavádzaní našej digitalizačnej stratégie sme dosiahli významné míľniky.  V Slovinsku sme sa vďaka fúzii s ďalšou maklérskou spoločnosťou stali najväčším poskytovateľom investičných služieb.
2018 ISS-ESG (predtým oekom research AG) opätovne udelila BKS Bank „Prime-Status“. Tým sme sa zaradili celosvetovo medzi banky s najvyššou mierou trvalej udržateľnosti.
Predstavenstvo BKS Bank

Management

BKS Bank AG je riadená orgánmi, ktoré akciovej spoločnosti predpisujú právne predpisy. Sila bankového domu stojí na plochej riadiacej štruktúre. Preto Vám môžeme garantovať rýchle a flexibilné rozhodnutia.

Stratégia a smerovanie

Naše hlboké regionálne korene tvoria základ organického rastu doma i v zahraničí. Naša stratégia sleduje tri bloky činnosti, aby sme budúcnosť aktívne formovali a zabezpečili jej trvalú udržateľnosť.

Ldia tlieskaju

Ocenenia

BKS Bank bola za svoju udržateľnú firemnú politiku už viackrát vyznamenaná.