100 rokov BKS Bank

BKS Bank oslávila v roku 2022 svoje storočné jubileum. Banka bola založená 25. februára 1922 ako "Kärntner Kredit- und Wechselbank Ehrfeld & Co" a môže sa pochváliť úspešnou a bohatou históriou. Osvedčila sa jej obchodná politika orientovaná na budúcnosť. Mnohé výzvy BKS Bank zvládla a využila ako príležitosti. Vďaka svojej udržateľnej strategickej orientácii sa BKS Bank úspešne umiestnila na pozícii najudržateľnejšej banky v Rakúsku.

Medzi najdôležitejšie historické míľniky patria 

1922 - založenie 
1964 - začiatok obchodovania s privátnymi klientmi
1986 - vstup na burzu
1992 - otvorenie centrály v Klagenfurte 
2021 - bilančná suma prekročila 10 miliárd EUR  

Dnes BKS Bank zamestnáva zhruba 1 150 zamestnancov a úspešne pôsobí v oblasti bankovníctva a lízingu v Rakúsku, na Slovensku, v Slovinsku, Chorvátsku a v Srbsku.
 

Naša história

Prehľad našej histórie od založenia po súčasnosť:

2022 BKS Bank v roku svojho veľkého výročia zaznamenala množstvo úspechov. Získala ocenenie Recommender za vynikajúcu proklientskú orientáciu , bola zvolená za víťaza testu v oblasti dôchodkového zabezpečenia ÖGVS a je zakladajúcim členom Aliancie pre zelené financovanie.

2021

BKS Bank je jedinou kótovanou spoločnosťou, v ktorej ženy zastávajú predsednícke funkcie v predstavenstve, dozornej rade a zamestnaneckej rade. Za našu správu o udržateľnosti sme získali prvé miesto v súťaži Austian Sustainability Reporting Award (ASRA) a od Viedenskej burzy cenných papierov sme získali ocenenie za udržateľnú firemnú politiku. Po prvýkrát sme prekročili hranicu 10 miliárd eur z hľadiska celkových aktív a ďalej sme rozšírili svoju pozíciu najväčšej banky na trhu v Korutánsku.
2020 BKS Bank Connect - digitálna banka v rámci banky - bola spustená v lete. V Chorvátsku sme získali štátne ocenenie pre firmy priateľské k rodine v kategórii malých a stredných podnikov. Začiatkom novembra 2020 bola dokončená konverzia všetkých prioritných akcií na kmeňové akcie v pomere 1:1. Základné imanie teraz tvorí 42 942 900 kmeňových akcií s hlasovacím právom.

2019

BKS Bank dostala ako prvá banka štátnu cenu na kvalitnú spoločnosť Staatspreis Unternehmensqualität 2019. Pri zavádzaní našej digitalizačnej stratégie sme dosiahli významné míľniky.  V Slovinsku sme sa vďaka fúzii s ďalšou maklérskou spoločnosťou stali najväčším poskytovateľom investičných služieb.
2018 ISS-ESG (predtým oekom research AG) opätovne udelila BKS Bank „Prime-Status“. Tým sme sa zaradili celosvetovo medzi banky s najvyššou mierou trvalej udržateľnosti.

Management

BKS Bank AG je riadená orgánmi, ktoré akciovej spoločnosti predpisujú právne predpisy. Sila bankového domu stojí na plochej riadiacej štruktúre. Preto Vám môžeme garantovať rýchle a flexibilné rozhodnutia.

Stratégia a smerovanie

Naše hlboké regionálne korene tvoria základ organického rastu doma i v zahraničí. Naša stratégia sleduje tri bloky činnosti, aby sme budúcnosť aktívne formovali a zabezpečili jej trvalú udržateľnosť.

Ldia tlieskaju

Ocenenia

BKS Bank bola za svoju udržateľnú firemnú politiku už viackrát vyznamenaná.