Oceňovaná banka - v pravom slova zmysle

BKS Bank bola za svoju udržateľnú firemnú politiku a excelentné poradenstvo už viackrát vyznamenaná.

Ldia tlieskaju

Cena Viedenskej burzy cenných papierov za udržateľnosť

Už po druhý raz za sebou nás potešilo ocenenie od Viedenskej burzy cenných papierov (Wiener Börse) za trvalo udržateľný rozvoj v kategórii "Financie"
VÖNIX Index-Member

Kmeňové akcie BKS Bank sú už siedmy krát po sebe zaradené do indexu trvalej udržateľnosti VÖNIX Viedenskej burzy cenných papierov (Wiener Börse).

Recommender Award za vynikajúcu orientáciu na klienta

Prieskum Recommender (odporúčania) Rakúskeho združenia pre finančný marketing (FMVÖ) sa považuje za barometer pre odvetvie banky a poisťovne. BKS Bank bola opäť ocenená za svoju vynikajúcu orientáciu na klienta.

EMAS (Eco Management Audit Scheme)

EMAS je jedným z najrozšírenejších a najnáročnejších systémov environmentálneho manažmentu v Európe. Sme radi, že sme úspešne absolvovali recertifikáciu EMAS spoločnosťou Quality Austria.

Green Brand Rakúsko

Teší nás, že sme úspešne získali certifikát "Green Brand" (alebo „Zelená značka“). "Green Brand" je certifikačná značka EÚ, ktorú sú oprávnené používať spoločnosti s mimoriadne vysokou úrovňou ekologickej udržateľnosti.

Pečať podpory zdravia na pracovisku

Rakúska pečať „Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung“ sa udeľuje spo-ločnostiam, ktoré svojim zamestnancom ponúkajú vysoko kvalitný manažment zdra-via.

 • Cena Viedenskej burzy cenných papierov za trvalo udržateľný rozvoj v kategórii "Financie".
 • Recertifikácia EMAS (Eco Management Audit Scheme) spoločnosťou Qu-ality Austria
 • Štatút "Prime" pre svoje aktivity v oblasti udržateľnosti podľa ISS ESG
 • Certifikát "Green Brand (zelená značka)" za mimoriadne vysokú ekolo-gickú udržateľnosť
 • Člen indexu VÖNIX 2021-2022
 • Štátne ocenenie "Podnik priateľský k rodine" v Chorvátsku od MAM-FORCE(c)
 • Teší nás získanie certifikátu „Green Brand“. „Green Brand“ je značka záruky EÚ, ktorou sú označované spoločnosti s obzvlášť vysokou úrovňou ekologickej udržateľnosti.
 • V júni 2020 boli už po piatykrát za sebou zaradené kmeňové akcie BKS Bank do indexu trvalej udržateľnosti VÖNIX na Wiener Börse.
 • Potvrdením „Hervorragende Kundenorientierung“ označil Recommender 2020 BKS Bank za banku s vynikajúcou orientáciou na klienta.
 • BKS Bank ponúka najlepšie rakúske poradenstvo v oblasti nehnuteľností. V rakúskom teste Rakúskej spoločnosti pre spotrebiteľské štúdie (ÖGVS) a v trende časopisu sa tretíkrát po sebe stal víťazom testu financovania nehnuteľností.
 • BKS Bank je globálne jednou z najlepších spoločností v oblasti udržateľnosti. ISS ESG, agentúra špecializujúca sa na výskum udržateľnosti, jej udelila štatút „Prime“ pre jej aktivity v oblasti udržateľnosti.
 • EMAS (Eco Management Audit Scheme).
 • Štátnu cenu za kvalitnú spoločnosť udelilo v júni 2019 Spolkové ministerstvo pre digitalizáciu a ekonomické záležitosti (BMDW - Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort) a Quality Austria. 
 • Kvalita našej spoločnosti bola v hodnotení Quality Austria opäť ocenená piatimi hviezdičkami.
 • Quality Austria opätovne označila BKS Bank ako jedinú univerzálnu banku za "Exzellentes Unternehmen Österreichs".
 • Už štvrtýkrát získala BKS Bank pečať podpory zdravia na pracovisku. Pečať sa udeľuje spoločnostiam, ktoré svojim zamestnancom ponúkajú vysoko kvalitný manažment zdravia.
 • Kmeňové akcie BKS Bank boli už po štvrtýkrát za sebou zaradené do indexu trvalej udržateľnosti VÖNIX na Wiener Börse.
 • EMAS (Eco Management Audit Scheme).
 • Ocenenie Mamforce – za spoločnosť priateľskú k rodine získali aj pobočky BKS Bank v Chorvátsku.
 • V Slovinsku sa BKS Bank teší oceneniu za spoločnosť priateľskú k rodine.
 • Kmeňové akcie BKS Bank boli už po tretíkrát za sebou zaradené do indexu trvalej udržateľnosti VÖNIX na Wiener Börse.
 • BKS Bank je globálne jednou z najlepších spoločností v oblasti udržateľnosti. ISS ESG, agentúra špecializujúca sa na výskum udržateľnosti, jej udelila štatút „Prime“ pre jej aktivity v oblasti udržateľnosti.
 • Certifikát od MAMFORCE © za spoločnosť priateľskú k rodine v Chorvátsku
 • Víťazstvo v kategórii "Veľké spoločnosti" Štátnej ceny za kvalitnú spoločnosť 2017 a nominácia na Štátnu cenu za kvalitnú spoločnosť 2017
 • VÖNIX Index Member 2017-2018
 • „Cena za spôsobilosť v oblasti ochrany ovzdušia“ Rakúskej republiky, Spolkového ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva
 • BKS-Leasing d.o.o, AAA-Rating od Bisnode
 • "Veľmi dobrá orientácia na klienta" od Recommender 2017
 • Enviromentálna značka pre trvalo udržateľné finančné produkty za AVM nachhaltig
 • Tretie miesto za „Spoločnosť priateľskú k rodine v Rakúsku“ časopisu Woman v spolupráci s kununu a Statista
 • Exzellentes Unternehmen Österreichs
 • EFQM recognised for Excellence 5*