Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre vedenie účtov a pre poskytovanie platobných služieb - účinné od 7.11.2018

Obchodné podmienky pre vedenie účtov a pre poskytovanie platobných služieb - účinné od 1.9.2014 do 6.11.2018 - úprava písma od 1.1.2015

Obchodné podmienky pre vedenie účtov a pre poskytovanie platobných služieb - účinné od 1.9.2014 do 6.11.2018

Podmienky pre vydávanie a používanie debetných platobných kariet - účinné od 15.11.2020

Podmienky pre vydávanie a používanie debetných platobných kariet - fyzické osoby - účinné od 7.11.2018 do 14.11.2020 

Podmienky pre vydávanie a používanie debetných platobných kariet - fyzické osoby - účinné od 15.10.2015 do 6.11.2018

Obchodné podmienky pre poskytovanie úverov na bývanie fyzickým osobám - účinné od 1.9.2023

Obchodné podmienky pre poskytovanie úverov na bývanie fyzickým osobám - účinné od 15.5.2019 do 31.8.2023

Obchodné podmienky pre poskytovanie úverov na bývanie fyzickým osobám - účinné od 21.3.2016 do 14.5.2019

Obchodné podmienky pre poskytovanie úverov fyzickým osobám - účinné od 13.4.2015 do 14.5.2019

Obchodné podmienky pre poskytovanie úverov fyzickým osobám - účinné od 1.9.2014 do 12.4.2015 – úprava písma od 1.1.2015

Obchodné podmienky pre poskytovanie úverov fyzickým osobám - účinné od 1.9.2014 do 12.4.2015

Obchodné podmienky pre službu elektronického bankovníctva BKS Online Banking - účinné od 10.1.2022

Obchodné podmienky pre službu BKS Online Banking poskytovanú fyzickým osobám - účinné od 14.9.2019 do 9.1.2022

Obchodné podmienky pre službu BKS Online Banking poskytovanú fyzickým osobám - účinné od 7.11.2018 do 13.9.2019

Obchodné podmienky pre službu BKS Online Banking poskytovanú fyzickým osobám - účinné od 15.1.2017 do 6.11.2018

Obchodné podmienky pre službu BKS Online Banking poskytovanú fyzickým osobám - účinné od 1.6.2014 do 14.1.2017