Skupina 3 Banken Gruppe

Banková skupina „3 Banken Gruppe“ pozostáva z Oberbank, Bank für Tirol und Vorarlberg a BKS Bank AG, teda z troch samostatných a nezávislých regionálnych bánk. Tieto banky ako skupina pôsobia vo všetkých rakúskych spolkových krajinách a sú aktívne aj v susediacom zahraničí. Vďaka vzájomnej výmene majetkových účastí a pevnej akcionárskej štruktúre sú samostatnosť a nezávislosť každej z troch bánk trvalo zaistené.

Sila „3 Banken Gruppe“ tkvie v tom, že jej členské banky dosahujú na jednej strane vysokú flexibilitu regionálnych bánk a na druhej strane, práve vďaka vzájomnej spolupráci, silu veľkej banky. Mimoriadna pozornosť je venovaná poradenstvu malým a stredným podnikom. Je im poskytovaný servis, ktorý je vo veľkých bankách dostupný len veľkým firmám. Takto ponúkajú BKS Bank, Oberbank a BTV svojim klientom rýchle obchodné rozhodnutia, kompletné poradenstvo prostredníctvom vyškolených poradcov, riešenia problémov a poradenské služby pripravené individuálne pre konkrétneho klienta. Osobitne klienti „3 Banken Gruppe“ oceňujú fakt, že ich banková skupina stojí na ich strane aj v turbulentných časoch. To je možné len vďaka mimoriadne úzkym vzájomným vzťahom. Ako regionálne banky poznajú tieto tri inštitúcie svojich klientov, ich silné stránky a potenciál rovnako, ako ich potreby a príležitosti v budúcnosti.

Široká sieť
Banková skupina „3 Banken Gruppe“ ponúka svojim klientom všetky služby univerzálneho bankovníctva.

Spoločne majú “3 Banky” k dispozícii pobočky po celom Rakúsku, ako aj viaceré menšie pracoviská, zastúpenia a leasingové spoločnosti v susednom zahraničí. Každý z klientov jednej z troch bánk má na uskutočnenie svojich obchodov k dispozícii celú spoločnú sieť týchto pracovísk.

Ďalšie výhody prinášajú klientom spoločné dcérske spoločnosti spolupracujúcich bánk. Najznámejšia dcérska spoločnosť, ktorú skupina „3 Banken Gruppe“ prevádzkuje spolu s Generali Holding Viedeň je „3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft“, ktorý sa radí k najväčším rakúskym investičným spoločnostiam.