Skupina 3 Banken Gruppe

Banková skupina „3 Banken Gruppe“ pozostáva z Oberbank, Bank für Tirol und Vorarlberg a BKS Bank AG, teda z troch samostatných a nezávislých regionálnych bánk. Tieto banky ako skupina pôsobia vo všetkých rakúskych spolkových krajinách a sú aktívne aj v susediacom zahraničí. Vďaka vzájomnej výmene majetkových účastí a pevnej akcionárskej štruktúre sú samostatnosť a nezávislosť každej z troch bánk trvalo zaistené.

Sila „3 Banken Gruppe“ tkvie v tom, že jej členské banky dosahujú na jednej strane vysokú flexibilitu regionálnych bánk a na druhej strane, práve vďaka vzájomnej spolupráci, silu veľkej banky. Mimoriadna pozornosť je venovaná poradenstvu malým a stredným podnikom. Je im poskytovaný servis, ktorý je vo veľkých bankách dostupný len veľkým firmám. Osobitne klienti „3 Banken Gruppe“ oceňujú fakt, že ich banková skupina stojí na ich strane aj v turbulentných časoch. To je možné len vďaka mimoriadne úzkym vzájomným vzťahom. Ako regionálne banky poznajú tieto tri inštitúcie svojich klientov, ich silné stránky a potenciál rovnako, ako ich potreby a príležitosti v budúcnosti.

Široká sieť
Banková skupina „3 Banken Gruppe“ ponúka svojim klientom všetky služby univerzálneho bankovníctva.Spoločne majú “3 Banky” k dispozícii pobočky po celom Rakúsku, ako aj viaceré menšie pracoviská, zastúpenia a leasingové spoločnosti v susednom zahraničí. Ďalšie výhody prinášajú klientom spoločné dcérske spoločnosti spolupracujúcich bánk. Najznámejšia dcérska spoločnosť, ktorú skupina „3 Banken Gruppe“ prevádzkuje spolu s Generali Holding Viedeň je „3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft“, ktorý sa radí k najväčším rakúskym investičným spoločnostiam.