Efektívne zaobchádzanie so zdrojmi

Energie, pohonné hmoty a papier sú zdroje, ktoré u nás najviac využívame.

V Rakúsku a v Chorvátsku odoberá BKS Bank 100% „zelenej elektrickej energie“.

Aj na našich ostatných zahraničných trhoch pochádza veľká časť odoberanej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Vďaka fotovoltaickému zariadeniu na streche centrály v Klagenfurte sme schopní pokryť veľkú časť potreby elektrickej energie slnečnou energiou. V roku 2018 sme inštalovali fotovoltaické zariadenie aj v Ljubljane. Aj naši zamestnanci nás podporujú pri šetrení energie. ​​​​​​​

Pri obstarávaní služobných vozidiel dbá manažment nášho vozového parku na efektivitu využívania energie. Preto kupujeme už len nové vozidlá s emisnou triedou 6, hybridy alebo elektrické vozidlá.

Využívame systém videokonferencií a znižujeme počet služobných ciest na nevyhnutné množstvo. Webináre a e-learningy nám dávajú možnosť zúčastniť sa na školeniach a prezentáciách online.

Pri zariaďovaní našich pracovísk IT hardvérom si dávame veľmi záležať na šetrnom zaobchádzaní s prírodnými zdrojmi a snažíme sa čo najviac znížiť elektronický odpad. Prístroje vymieňame iba pri väčšom poškodení alebo pri podstatných zmenách prevádzkového systému.

Používame výlučne prístroje, ktoré z hľadiska spotreby energie zodpovedajú najnovšej technickej úrovni. Aspekty udržateľnosti sú zakotvené aj v našich smerniciach pre obstarávanie v oblasti IT.

Pri každej tlači a kopírovaní používame výlučne papier FSC.  

Z udržateľného lesného hospodárstva pochádza aj toaletný papier a papierové utierky na ruky. Naše tlačiarne sú štandardne nastavené na obojstrannú tlač. Cez BKS Bank-Online môžeme klientom bezpečne doručiť dokumenty do e-boxu. Tým sme v roku 2017 ušetrili 475.000 výtlačkov. Okrem toho zvyšujeme povedomie zamestnancov o šetrnej spotrebe papiera prostredníctvom pop-upov a správ na intranete. ​​​​​​​