Efektívne zaobchádzanie so zdrojmi

Energie, pohonné hmoty a papier sú zdroje, ktoré u nás najviac využívame.

žena a dieťa

Celková spotreba energie skupiny BKS Bank v roku 2021 bola 7,92 GWh. Najväčší podiel tvorila spotreba elektrickej energie, diaľkového vykurovania a palív.

Banka BKS Bank využíva obnoviteľné zdroje energie vo všetkých oblastiach trhu, kde je to možné. V Rakúsku a Chorvátsku nakupuje BKS Bank 100 % "zelenej elektriny" a v Slovinsku a na Slovensku tento podiel rastie. Vďaka fotovoltaickému zariadeniu na streche centrály v Klagenfurte sme schopní pokryť veľkú časť potreby elektrickej energie slnečnou energiou. V roku 2018 sme inštalovali fotovoltaické zariadenie aj v Ljubljane. Aj naši zamestnanci nás podporujú pri šetrení energie. V roku 2021 boli nainštalované ďalšie dva fotovoltické systémy na dvoch budovách BKS Bank v Klagenfurte (BKS Wohnpark a Urban Living). V roku 2022 bude nasledovať až šesť ďalších.

Pri obstarávaní služobných vozidiel dbá manažment nášho vozového parku na efektivitu využívania energie. Preto kupujeme už len nové vozidlá s emisnou triedou 6, hybridy alebo elektrické vozidlá. Od roku 2017 sme zredukovali náš vozový park o niekoľko vozidiel a výrazne zvýšili počet jázd vlakom.

Využívame systém videokonferencií a znižujeme počet služobných ciest na nevyhnutné množstvo. Webináre a e-learningy nám dávajú možnosť zúčastniť sa na školeniach a prezentáciách online.

Pri zariaďovaní našich pracovísk IT hardvérom si dávame veľmi záležať na šetrnom zaobchádzaní s prírodnými zdrojmi a snažíme sa čo najviac znížiť elektronický odpad. Prístroje vymieňame iba pri väčšom poškodení alebo pri podstatných zmenách prevádzkového systému.

Používame výlučne prístroje, ktoré z hľadiska spotreby energie zodpovedajú najnovšej technickej úrovni. Aspekty udržateľnosti sú zakotvené aj v našich smerniciach pre obstarávanie v oblasti IT.

V roku 2019 sme prijali návrh zamestnanca, že papier FCS, ktorý sme doteraz používali, by sa mal vo veľkej miere nahradiť recyklovaným papierom. Naše tlačiarne sú štandardne nastavené na obojstrannú tlač. Cez MyNet a BizzNet môžeme klientom bezpečne doručiť dokumenty do e-boxu. Okrem toho zvyšujeme povedomie zamestnancov o šetrnej spotrebe papiera prostredníctvom pop-upov a správ na intranete. Väčšie obrazovky pomáhajú porovnávať dokumenty v každodenných činnostiach, odstraňujú nadmerné tlačenie  a archiváciu dokumentov.