Efektívne zaobchádzanie so zdrojmi

Energie, pohonné hmoty a papier sú zdroje, ktoré u nás najviac využívame.

V Rakúsku a v Chorvátsku odoberá BKS Bank 100% „zelenej elektrickej energie“.

Aj na našich ostatných zahraničných trhoch pochádza veľká časť odoberanej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Vďaka fotovoltaickému zariadeniu na streche centrály v Klagenfurte sme schopní pokryť veľkú časť potreby elektrickej energie slnečnou energiou. V roku 2018 sme inštalovali fotovoltaické zariadenie aj v Ljubljane. Aj naši zamestnanci nás podporujú pri šetrení energie. ​​​​​​​

Pri obstarávaní služobných vozidiel dbá manažment nášho vozového parku na efektivitu využívania energie. Preto kupujeme už len nové vozidlá s emisnou triedou 6, hybridy alebo elektrické vozidlá. Od roku 2017 sme zredukovali náš vozový park o päť vozidiel.

Využívame systém videokonferencií a znižujeme počet služobných ciest na nevyhnutné množstvo. Webináre a e-learningy nám dávajú možnosť zúčastniť sa na školeniach a prezentáciách online.

Pri zariaďovaní našich pracovísk IT hardvérom si dávame veľmi záležať na šetrnom zaobchádzaní s prírodnými zdrojmi a snažíme sa čo najviac znížiť elektronický odpad. Prístroje vymieňame iba pri väčšom poškodení alebo pri podstatných zmenách prevádzkového systému.

Používame výlučne prístroje, ktoré z hľadiska spotreby energie zodpovedajú najnovšej technickej úrovni. Aspekty udržateľnosti sú zakotvené aj v našich smerniciach pre obstarávanie v oblasti IT.

V roku 2019 sme prijali návrh zamestnanca, že papier FCS, ktorý sme doteraz používali, by sa mal vo veľkej miere nahradiť recyklovaným papierom. Naše tlačiarne sú štandardne nastavené na obojstrannú tlač. Cez BKS Bank-Online môžeme klientom bezpečne doručiť dokumenty do e-boxu. Tým sme v roku 2017 ušetrili 475.000 výtlačkov. Okrem toho zvyšujeme povedomie zamestnancov o šetrnej spotrebe papiera prostredníctvom pop-upov a správ na intranete. Väčšie obrazovky pomáhajú porovnávať dokumenty v každodenných činnostiach, odstraňujú nadmerné tlačenie  a archiváciu dokumentov.