Fotovoltaické zariadenie: BKS Bank pod prúdom

„Naše fotovoltaické zariadenie je jedným z našich príspevkov k ochrane ovzdušia“, vysvetľuje predsedníčka predstavenstva BKS Bank Herta Stockbauer pri otvorení tohto zariadenia. V neskorom lete roku 2013 bolo na streche centrály BKS Bank v Klagenfurte (Rakúsko) namontovaných 157 panelov. V roku 2018 bolo aj v Slovinsku inštalované fotovoltaické zariadenie. V roku 2021 nasledovali ďalšie dva systémy v Klagenfurte. V roku 2021 sa pomocou našich fotovoltických systémov vyrobilo približne 80 000 KWh elektrickej energie.

solárna elektráreň

BKS Bank vyrába pomocou tohto fotovoltaického zariadenia medzi 40.000 a 50.000 kWh elektrickej energie, záleží od počtu slnečných hodín počas dňa. Zodpovedá to ročnej spotrebe 15 domácností. Takto dokážeme pokryť veľkú časť potreby elektrickej energie našej centrály, vypúšťanie energie do verejnej siete sme neplánovali. Experti zistili, že zariadenie okrem toho ušetrí emisie CO2 v rozsahu 23.000 kg. BKS Bank do tohto zariadenia investovala 120.000 eur. Obrazovka pri vchode do centrály prehľadne ukazuje, koľko elektriny už bolo vyrobenej a koľko CO2 emisií sme dokázali ušetriť.