​​​​​​​Produkty a inovácie

Keďže v každej oblasti presadzujeme trvalú udržateľnosť, tešíme sa veľkej dôvere v našu spoločnosť a neopúšťa nás chuť inovovať.

(Výpis z koncepcie BKS Bank)

solárna elektráreň

Obchodný model BKS Bank je orientovaný udržateľne. Vedome sa vyhýbame vysoko špekulatívnym obchodom.  Neustále rozširujeme naše spektrum inovatívnych a udržateľných produktov. Ako partner financovania mnohých spoločností a súkromných osôb prispievame k hospodárskemu rastu.

Udržateľnosť vnímame ako faktor, ktorý zvyšuje inovatívnu silu našej spoločnosti. Takisto priebežne pracujeme na ešte lepšej integrácii CSR do procesov BKS Bank.

Uvedomujeme si, že banky môžu mať cez svoje financovanie a ponúkané investičné produkty veľký vplyv na udržateľné riadenie spoločnosti v celom hodnotovom reťazci. Naše interné smernice pre obchod s klientmi a obstarávanie teda obsahujú mnoho ekologických a sociálnych faktorov ako vodítok pre obchodnú činnosť.

Našimi opatreniami v oblasti produkty a inovácie prispievame k dosiahnutiu nasledovných cieľov trvalo udržateľného rozvoja:

  • cieľ 7 „Dostupná a čistá energia“,
  • cieľ 8 „Dôstojná práca a ekonomický rast“,
  • cieľ 9 „Priemysel, inovácia a infraštruktúra“,
  • cieľ 11 „Udržateľné mestá a obce“,
  • cieľ 12 „Zodpovedná spotreba a výroba“ a
  • cieľ 13 „Opatrenia na ochranu ovzdušia“.