Naši zamestnanci posilňujú našu konkurencieschopnosť

Najdôležitejším zdrojom pre nás ako spoločnosť poskytujúcu služby, sú vzdelaní, kompetentní zamestnanci. Podnikateľské myslenie našich vedúcich zamestnancov a ich konanie na vlastnú zodpovednosť so zmyslom pre celok posilňuje našu konkurencieschopnosť.

kolegyne si robia selfie

V závislosti od toho vidíme svoju úlohu v tom, aby sme vytvorili optimálny základ a rámcové podmienky pre rozsiahle vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie našich zamestnancov. Rovnako investujeme do zdravia našich zamestnancov ako aj do zosúladenia práce a rodiny. Našim cieľom je byť pre svojich zamestnancov spoľahlivým partnerom.

Svojimi aktivitami v oblasti konania „zamestnanci“ prispievame k dosiahnutiu 

  • cieľa 3 „Kvalita zdravia a života“,
  • cieľa 4 „Kvalitné vzdelanie“,
  • cieľa 5 „Rodová rovnosť“ a
  • cieľa 8 „Dôstojná práca a ekonomický rast“

v rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Férový zamestnávateľ

Férový zamestnávateľ

BKS Bank ponúka atraktívne pracovné miesta viac ako 1.100 zamestnancom.

Podpora žien

Podpora žien

Náš cieľ: Viac žien vo vedúcich pozíciách

Zdravo a bezpečne

Zdravo a bezpečne

„Zdravie vďaka banke“ znie motto podnikového podporného programu zdravia.