Zdravo a bezpečne

Naši zamestnanci ako zamestnanci firmy, ktorá poskytuje služby, nie sú vystavení nebezpečným výrobným procesom. Firemnými opatreniami na podporu zdravia motivujeme svojich zamestnancov, intenzívnejšie sa zaoberať svojim zdravím. BKS Bank je od roku 2010 nositeľom "Pečate schválenia pre podporu zdravia na pracovisku".

muž cvičí

Prostredníctvom programu „Zdravie vďaka banke“ ponúka BKS Bank svojim zamestnancom aktívny program zdravotnej starostlivosti. Naši slovenskí zamestnanci sa môžu každé tri roky podrobiť zdravotnej prehliadke, dostávajú mesačné novinky a tipy z oblasti zdravia a v prípade záujmu každoročné očkovanie proti chrípke. V roku 2020 sa zameriame na zdravie čriev a v roku 2021 na zdravú pečeň. V roku 2022 sa program venuje zdraviu pľúc. Medzi ďalšie obľúbené ponuky patrí bezplatné očkovanie, zvýhodnené doplnkové zdravotné poistenie a firemné športové programy. 

Bezpečnosť sa u nás píše veľkým písmenom

BKS Bank priebežne investuje do najnovšej bezpečnostnej techniky, aby sa predchádzalo prepadom banky a psychickým traumám. Za túto oblasť je zodpovedná spoločnosť BKS Immobilien-Service Gesellschaft m.b.H.. Tieto investície polícia hodnotí ako príkladné.