Zdravo a bezpečne

Naši zamestnanci ako zamestnanci firmy, ktorá poskytuje služby, nie sú vystavení nebezpečným výrobným procesom. Firemnými opatreniami na podporu zdravia motivujeme svojich zamestnancov, intenzívnejšie sa zaoberať svojim zdravím. ​​​​​​​

Prostredníctvom programu „Zdravie vďaka banke“ ponúka BKS Bank svojim zamestnancom aktívny program zdravotnej starostlivosti. Naši slovenskí zamestnanci sa môžu každé dva roky podrobiť zdravotnej prehliadke, dostávajú mesačné novinky z oblasti zdravia a príplatok k nemocenskému poisteniu.

Bezpečnosť sa u nás píše veľkým písmenom

BKS Bank priebežne investuje do najnovšej bezpečnostnej techniky, aby sa predchádzalo prepadom banky a psychickým traumám. Za túto oblasť je zodpovedná spoločnosť BKS Immobilien-Service Gesellschaft m.b.H.