Podpora žien v BKS Bank

Počet žien, zamestnaných v BKS Bank je okolo 56,6%. Dobrou správou je, že momentálne je 33,2% vedúcich pozícií v našej banke v rukách žien. Cieľom je v roku 2022 dosiahnuť kvótu 35%. Ženy sú bohato zastúpené v predstavenstve a v dozornej rade.

Dôležitým základom podpory žien je náš program kvalifikácie žien. Tento modulovo nastavený program sa okrem iného zaoberá dôsledkami rôznych životných a kariérnych ciest na príjmy a povolanie, snažiac sa pochopiť rôzne role žien alebo rozvíjať rozhovory o kariérnej úspešnosti. Účastníčky to motivuje k tomu, aby sa sami pokúšali o vedúcu pozíciu. Tento program medzičasom absolvovalo 56 zamestnankýň. V roku 2021 sa na Medzinárodný deň žien začal ďalší kurz so 16 účastníkmi. V Chorvátsku sa podobného programu organizovaného spoločnosťou MAMFORCE© zúčastňujú dve zamestnankyne.