Riadenie a stratégia

BKS Bank sa hlási k udržateľnému vedeniu podniku. V súlade s tým nestanovujeme jednorazové CSR opatrenia, ale do podniku sme implementovali celú stratégiu udržateľnosti. V nej si stanovujeme ciele, ktoré chceme dosiahnuť do roku 2022. Vodítkom sú nám pritom okrem iného princípy UN Global Compact a Sustainable Development Goals (SDGs). Vedieme pravidelný dialóg s našimi stakeholdermi. Náš manažment udržateľnosti koordinuje naša aktivity CSR a sleduje dosahovanie cieľov a ďalší rozvoj. Náš Code of Conduct slúži zamestnancom ako vodítko pre etické konanie.

rozcestník

Stratégia CSR

Zistite, aké ciele chceme dosiahnuť do roku 2025.

Koncepcia a hodnoty

„Vyrástli sme v regiónoch“ znie jedno z hesiel BKS Bank. Zistite viac o našej koncepcii a našich hodnotách.

Udržateľné pozície

Udržateľné pozície

Čítajte, aké udržateľné myšlienky nás vedú pri každodenných činnostiach.

UN-Global Compact

UN-Global Compact

BKS Bank je od roku 2012 členom UN Global Compact.

Sustainable Development Goals

Ciele trvalo udržateľného rozvoja

Hlásime sa k cieľom trvalo udržateľného rozvoja. Prednostne sme vypracovali sedem cieľov.

Dialóg so stakeholdermi

Dialóg so stakeholdermi

Vedieme pravidelný dialóg s našimi stakeholdermi.

Ratingy CSR

Ratingy CSR

BKS Bank patrí k celosvetovo najväčším lídrom v oblasti udržateľnosti.

Etika a compliance

Etika a compliance

Predpokladom úspechu v bankovníctve je vysoká obchodná etika.

Antikorupcia

Antikorupcia

V našej banke netolerujeme žiadnu formu korupcie.

Ochrana údajov

Ochrana údajov

Vysoké štandardy pri ochrane a bezpečnosti údajov sú pre banku nevyhnutné

Tvorba hodnôt

Tvorba hodnôt

Tvoríme hodnoty v podobe vytvárania a nastavenia našich produktov a poradenstva klientom.

udržateľnosť

Správa o udržateľnosti

Zistite viac o CSR v BKS Bank z našich správ o udržateľnosti (dostupné len v nemčine).

zástavy EÚ

Akčný plán

Akčný plán pre udržateľné hospodárstvo bol implementovaný s cieľom stimulovať udržateľné investície.