Rôzne opatrenia na ochranu údajov a ich bezpečnosť

Ochrana údajov klientov, zamestnancov a obchodných údajov je dôležitou súčasťou našej obchodnej stratégie.

smartphone

Pri zaobchádzaní s údajmi

  • zabezpečujeme bezpečnosť údajov na vysokej technickej úrovni,
  • čo najlepšie školíme zamestnancov a učíme ich citlivo reagovať a
  • dodržiavame zákonné požiadavky a spĺňame všetky požiadavky GDPR.

Vysoká bezpečnosť údajov

Bezpečnostný koncept našej IT dcérskej spoločnosti, 3Banken IT GmbH zahŕňa rozsiahle opatrenia na ochranu bankových aplikácií a komunikačných systémov. Osobitnú starostlivosť venujeme kybernetickej bezpečnosti v dôsledku celosvetovo stúpajúcemu počtu kybernetických útokov.

Za opatrenia týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti BKS Bank zodpovedá spoločnosť 3Banken IT. Jej systém riadenia informačnej bezpečnosti (IMS) bol v marci 2021 úspešne certifikovaný podľa normy ISO/IEC 27001. 

Identifikovaný potenciál na zlepšenie zo širokého spektra zdrojov vrátane externých auditov sa dôsledne rieši vrátane rozšírenia plánov reakcie na incidenty a riadenia kontinuity činností. Na ochranu BKS Bank pred počítačovou kriminalitou sa používa široká škála opatrení, ako sú najmodernejšie firewally, antivírusový softvér, spamové a webové filtre, správa záplat a protokolov, ako aj redundantný dizajn serverov a sietí. Spolupráca s externými odborníkmi zo spoločnosti A1 v oblasti ochrany proti DDoS (služba CleanPipe) ďalej zvyšuje bezpečnosť. Ďalšími dôležitými základnými kameňmi sú starostlivé riadenie oprávnení a priebežné zvyšovanie povedomia zamestnancov. To sa uskutočňuje prostredníctvom tréningových a testovacích útokov, ktoré sa používajú na overenie, či zamestnanci rozpoznajú pokus o útok ako taký a či naň správne reagujú.