Rôzne opatrenia na ochranu údajov a ich bezpečnosť

Ochrana údajov klientov, zamestnancov a obchodných údajov je dôležitou súčasťou našej obchodnej stratégie.

Pri zaobchádzaní s údajmi

  • zabezpečujeme bezpečnosť údajov na vysokej technickej úrovni,
  • čo najlepšie školíme zamestnancov a učíme ich citlivo reagovať a
  • dodržiavame zákonné požiadavky a spĺňame všetky požiadavky GDPR.

Vysoká bezpečnosť údajov

Bezpečnostný koncept našej IT dcérskej spoločnosti, 3Banken IT GmbH zahŕňa rozsiahle opatrenia na ochranu bankových aplikácií a komunikačných systémov. Osobitnú starostlivosť venujeme kybernetickej bezpečnosti v dôsledku celosvetovo stúpajúcemu počtu kybernetických útokov. ​​​​​​​