Stratégia udržateľnosti BKS Bank

„Sme za udržateľnú obchodnú politiku.“ Sme presvedčení o tom, že CSR a udržateľnosť podporujú náš úspech a prispievajú k dlhodobo dobrým hospodárskym výsledkom našej spoločnosti. V našej inštitúcii je preto etablovaná celková stratégia udržateľnosti, ktorá je ukotvená v základoch našej obchodnej činnosti.“

(Code of Conduct BKS Bank)

BKS Bank nepretržite vyvíja svoju stratégiu udržateľnosti. V roku 2017 bola rozsiahle prepracovaná. Dôležité záchytné body pre vypracovanie nášho vzorca dôležitosti a z neho vyplývajúcej stratégie udržateľnosti sú:

  • existujúca podnikateľská stratégia, naša misia, vízia, hodnoty a koncepcia,
  • výsledky nášho dialógu so stakeholdermi,
  • princípy UN Global Compact,
  • ciele trvalo udržateľného rozvoja,
  • koncepcia od respACT austrian council for sustainable development
  • šance a riziká z globálnych megatrendov pre našu spoločnosť ako aj
  • dôležité trendy v CSR.​​​​​​​

Stratégia udržateľnosti BKS Bank