Stratégia udržateľnosti BKS Bank

„Sme za udržateľnú obchodnú politiku.“ Sme presvedčení o tom, že CSR a udržateľnosť podporujú náš úspech a prispievajú k dlhodobo dobrým hospodárskym výsledkom našej spoločnosti. V našej inštitúcii je preto etablovaná celková stratégia udržateľnosti, ktorá je ukotvená v základoch našej obchodnej činnosti.“

(Code of Conduct BKS Bank)

 

BKS Bank naďalej rozvíja svoju stratégiu udržateľnosti. Naposledy v roku 2020 pod heslom "Zodpovedne do budúcnosti s pozitívnou perspektívou".

rozcestník

Dôležité záchytné body pre vypracovanie nášho vzorca dôležitosti a z neho vyplývajúcej stratégie udržateľnosti sú:

  • existujúca podnikateľská stratégia, naša misia, vízia, hodnoty a koncepcia,
  • výsledky nášho dialógu so stakeholdermi,
  • princípy UN Global Compact,
  • ciele trvalo udržateľného rozvoja,
  • koncepcia od respACT austrian council for sustainable development
  • Zelená dohoda Európskej únie
  • Akčný plán Európskej únie pre udržateľné financovanie
  • šance a riziká z globálnych megatrendov pre našu spoločnosť ako aj
  • dôležité trendy v CSR.