Tvorba hodnôt

Hodnotový reťazec banky sa nedá porovnať s hodnotovým reťazcom výrobného podniku. ​​​​​​​

mince a pôda

V neposlednom rade v dôsledku diskusií týkajúcich sa akčného plánu EÚ sa čoraz viac dostáva do popredia pozornosť hodnotového reťazca bánk. Je to z toho dôvodu, že vplyv bánk na životné prostredie a spoločnosť má mnoho podôb. Prostredníctvom svojej ponuky financovania BKS Bank riadi investície napríklad do udržateľných výrobných procesov a závodov, do energeticky efektívnej výstavby, do mobility s nízkymi emisiami a prispieva k finančne zabezpečenej životnej úrovni v starobe prostredníctvom udržateľných investícií a dôchodkových produktov.

Hodnotový reťazec BKS Bank sa zásadne líši od reťazca výroby. Ako servisná spoločnosť BKS Bank nevyžaduje žiadne suroviny. Najdôležitejším zdrojom je know-how našich zamestnancov a odborné znalosti potrebné pre bankové operácie, potrebné budovy a technické systémy, ako aj zdroje energie. Výrobný proces nezahŕňa tradičných dodávateľov, aj keď spolupracujeme aj s partnermi napríklad v oblasti poisťovníctva, aby sme splnili požiadavky zákazníkov.

Hlavnou pridanou hodnotou banky BKS Bank je dizajn produktov a služieb a poradenstvo našim zákazníkom.