Rozmanitý dialóg s našimi stakeholdermi

Sme:

  • banková inštitúcia, ukotvená v regióne
  • spoločnosť s účasťou na burze
  • zamestnávateľ
  • obchodný partner
  • člen záujmových združení
  • adresát úradného konania a
  • súčasťou spoločnosti a verejnosti

Tým sa dotýkame množstva odlišných záujmov najrôznejších zoskupení.

Za stakeholderov považujeme všetky osoby, skupiny osôb, organizácie a inštitúcie, ktoré majú právny, finančný, ekonomický alebo sociálny záujem na rozhodnutiach alebo na konaní BKS Bank.

Vedieme pravidelný dialóg s našimi stakeholdermi vo forme podujatí, osobných rozhovorov, dnes už veľmi bežnej online komunikácie, služobnými cestami zamestnancov, správ, atď. V tomto dialógu vidíme šancu zbierať podnety pre kľúčové témy našich stakeholderov. V roku 2017 sme napríklad realizovali online dotazník o našich CSR aktivitách. V roku 2018 sme diskutovali s expertmi na tému dekarbonizácia, v roku 2019 na tému príležitosti a riziká spojené so zemnou klímy pre hospodárstvo.