Rozmanitý dialóg s našimi stakeholdermi

Sme:

 • banková inštitúcia, ukotvená v regióne
 • spoločnosť s účasťou na burze
 • zamestnávateľ
 • obchodný partner
 • člen záujmových združení
 • adresát úradného konania a
 • súčasťou spoločnosti a verejnosti
žena v rozhovore

Tým sa dotýkame množstva odlišných záujmov najrôznejších zoskupení.

Za stakeholderov považujeme všetky osoby, skupiny osôb, organizácie a inštitúcie, ktoré majú právny, finančný, ekonomický alebo sociálny záujem na rozhodnutiach alebo na konaní BKS Bank. Toto sú:

 • naši akcionári
 • dozorná rada
 • naši klienti
 • naši zamestnanci a zamestnanecká rada
 • obchodní partnerti a dodávatelia
 • mimovládne organizácie a združenia
 • médiá
 • úrady

Prieskumy medzi stakeholdermi sú dôležitým nástrojom nášho dialógu s nimi. Pre prieskumy medzi zamestnancami v Rakúsku sme stanovili trojročný cyklus. Identifikovaný potenciál na zlepšenie je systematicky implementovaný. Posledný prieskum sa uskutočnil v roku 2021. Analýzy spokojnosti klientov vykonávame každé dva roky, ako v roku 2021 v Rakúsku alebo 2020 v Slovinsku. Okrem toho robíme prieskum medzi našimi stakeholdermi osobitne na aktuálne témy.

V roku 2019 sme sa zaoberali otázkou "Aké príležitosti a riziká prináša zmena klímy pre rakúske hospodárstvo?". V roku 2020 sme vyzvali odborníkov a zamestnancov, aby s nami diskutovali o tom, ktorým témam udržateľnosti by sa mala BKS Bank prioritne venovať a v roku 2021 sme sa radili s odborníkmi o tom, aké príležitosti a výzvy prinesie Green Deal.