Rozmanitý dialóg s našimi stakeholdermi

Sme:

 • banková inštitúcia, ukotvená v regióne
 • spoločnosť s účasťou na burze
 • zamestnávateľ
 • obchodný partner
 • člen záujmových združení
 • adresát úradného konania a
 • súčasťou spoločnosti a verejnosti

Tým sa dotýkame množstva odlišných záujmov najrôznejších zoskupení.

Za stakeholderov považujeme všetky osoby, skupiny osôb, organizácie a inštitúcie, ktoré majú právny, finančný, ekonomický alebo sociálny záujem na rozhodnutiach alebo na konaní BKS Bank. Toto sú:

 • naši akcionári
 • dozorná rada
 • naši klienti
 • naši zamestnanci a zamestnanecká rada
 • obchodní partnerti a dodávatelia
 • mimovládne organizácie a združenia
 • médiá

Vedieme pravidelný dialóg s našimi stakeholdermi vo forme podujatí, osobných rozhovorov, dnes už veľmi bežnej online komunikácie, služobnými cestami zamestnancov, správ, atď. V tomto dialógu vidíme šancu zbierať podnety pre kľúčové témy našich stakeholderov. V roku 2017 sme napríklad realizovali online dotazník o našich CSR aktivitách. V roku 2018 sme diskutovali s expertmi na tému dekarbonizácia, v roku 2019 na tému príležitosti a riziká spojené so zemnou klímy pre hospodárstvo.