Koncepcia a hodnoty

 • Vyrástli sme v regiónoch.
 • Otvorení novým myšlienkam.
 • Excelentní vo všetkom, čo robíme.

Vyrástli sme v regiónoch.

Otvorení novým myšlienkam.

Excelentní vo všetkom, čo robíme.

Naše hlboké regionálne korene nám poskytujú stabilitu a podnecujú náš rast na domácom a zahraničnom trhu.

Pokladáme sa za medzinárodnú univerzálnu banku, ktorá je nezávislá a samostatná vo svojom rozhodovaní.

Naša príslušnosť ku skupine 3 Banken Gruppe a vyrovnaná spolupráca v rámci tejto skupiny nám dodáva silu veľkej banky.

Ideme vlastnou cestou. Krok za krokom sa prepracovávame medzi desať najdôležitejších rakúskych bánk.

Riziká podstupujeme len vtedy, ak ich dokážeme zvládnuť vlastnými silami. Tým zabezpečujeme vlastnú nezávislosť a samostatnosť.

Lepšie chápeme individuálne požiadavky našich klientov. Ako špičkové pracovisko pre náročných klientov vieme efektívne prepojiť kvalitné poradenstvo a najmodernejšie technické riešenia.

Keďže v každej oblasti presadzujeme trvalú udržateľnosť, tešíme sa veľkej dôvere v našu spoločnosť a neopúšťa nás chuť inovovať.

Naši zamestnanci konajú na základe vlastnej zodpovednosti a s vedomím kvalitne odvedenej práce. Ponúkame vám atraktívne pracovné miesto a zaujímavú perspektívu. Investujeme do vášho vzdelávania a podporujeme skĺbenie pracovného a rodinného života.

Akcionárom ponúkame dlhodobé zhodnotenie a primerané ročné zúročenie. Tým sa stávame atraktívnymi pre investorov a posilňujeme tak vlastný kapitál.

Strategická štruktúra

Strategická štruktúra

Pod heslom „Triple V!“ boli definované tri bloky opatrení ako nosné piliere nášho budúceho úspechu. V spojení so stratégiou rizík chceme svoju budúcnosť zariadiť aktívne a zabezpečiť jej trvalú udržateľnosť.

 1. Vlastný kapitál ako kľúč ďalšieho rastu
  Naša strategická iniciatíva sa zameriava na ďalšie zlepšovanie vybavenosti vlastným kapitálom ako aj na rast v obchodných oblastiach, priateľských k životnému prostrediu.

 2. Orientácia na výnos a nákladová disciplína ako cesta k sebestačnej budúcnosti
  BKS Bank dosiahla aj počas finančnej a hospodárskej krízy úctyhodný hospodársky výsledok, pretože využíva všetky výnosové šance a šetrne zaobchádza so svojimi zdrojmi.

 3. Vlastná zodpovednosť zvyšuje konkurencieschopnosť
  Kompetentní, dobre vyškolení zamestnanci sú našou najdôležitejšou devízou. Spoliehame sa na neustále zlepšovanie vlastnej činnosti, na etablovanie otvorenej kultúry, založenej na spätnej väzbe a na vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie našich vedúcich pracovníkov a zamestnancov.

 4. Riadenie rizika ako strategické nastavenie
  Dôležitou vlastnosťou našej obchodnej činnosti je včasné rozpoznanie všetkých relevantných rizík a ich zamedzenie pomocou účinného riadenia rizík.

 5. Staviame na kvalite podniku a trvalej udržateľnosti
  Vyvinuli sme vlastnú stratégiu trvalej udržateľnosti, podľa ktorej má byť udržateľnosť ešte viac ukotvená do podstaty nášho podnikania. Zavádzanie dlhopisov so sociálnym vplyvom a zelených dlhopisov, znižovanie spotreby energie a podpora skĺbenia práce a rodiny sú u nás na dennom poriadku.

Ako srdečná banka s regionálnymi väzbami zabezpečujeme, aby sa našim klientom dobre darilo. Ponúkame im kvalitné poradenstvo, služby a produkty, ako aj zázemie vytvárajúce hodnoty. Takto spolu vytvárame budúcnosť s dlhodobou pozitívnou perspektívou. 

srdeční Máme ľudský prístup a komunikujeme ako rovný s rovným, s rešpektom k hodnotám a empatiou.
lojálni Robíme zo zamestnancov, klientov a partnerov skutočných fanúšikov a budujeme sieť hodnotných vzťahov.
orientovaní na budúcnosť Sme zvedaví, včas rozpoznávame prínosné trendy a implementujeme ich bez toho, aby sme stratili zo zreteľa to podstatné.
zodpovední Sme vývesným štítom a násobiteľom spoločenskej zodpovednosti, pracujeme pre zdravý a trvalo udržateľný rast a investujeme doňho.
excelentní Robíme len to, čo skutočne vieme, zato však lepšie ako konkurencia a prekonávame očakávania našich partnerov.
regionálne prepojení Sme hrdí na to, odkiaľ pochádzame, spolupracujeme so svojím regiónom a sme prínosom pre svoje okolie.