Žiaden priestor pre korupciu

Manažment a zamestnanci BKS Bank prijali princípy rozsiahleho boja proti korupčným formám správania a používajú všetky potrebné opatrenia na ich prevenciu. Jasne vyhlasujeme, že nestrpíme žiadne porušovanie antikorupčných ustanovení a porušovanie trestáme podľa stupňa a závažnosti priestupku. ​​​​​​​

prostredie súdu

Rôzne pravidlá predchádzania korupcie

Na základe zákonných ustanovení, kódexu Corporate Governance, &fACode of Conduct; a Compliance charty BKS Bank sme už v roku 2012 vytvorili vlastnú príručku boja proti korupcii. Naše dcérske spoločnosti a zahraničné pobočky vydali vlastné usmernenia, ktoré sa riadia príslušnými lokálnymi právnymi pomermi, ktoré musia zodpovedať aspoň štandardom rakúskeho manuálu.

Pravidlá a opatrenia boja proti korupcii sa však netýkajú len okruhu zamestnancov, ale aj spolupráce s externými partnermi, akými sú poradcovia, audítori, právnici, agentúry, dodávatelia a sprostredkovatelia. Naša smernica o obstarávaní predpisuje presný postup, ako majú prebiehať poverenia.