UN Global Compact

​​​​​​​BKS Bank je od roku 2012 členom UN Global Compact. UN Global Compact je s viac ako 12.000 zúčastnenými spoločnosťami zo 170 krajín celosvetovo najväčšou sieťou pre podnikateľskú zodpovednosť. 10 princípov UN Global Compact tvorí dôležitý rámec konania pri našich každodenných činnostiach.

Un Global Compact

10 princípov UN Global Compact

  1. Spoločnosti by mali podporovať a dbať na ochranu medzinárodných ľudských práv.
  2. Spoločnosti by mali zabezpečiť, aby neniesli spoluvinu na porušovaní ľudských práv.
  3. Spoločnosti by mali zachovávať slobodu združovania a účinne uznávať právo na kolektívne vyjednávanie.
  4. Spoločnosti by mali podporovať zamedzovanie všetkých foriem nútenej práce.
  5. Spoločnosti by mali podporovať odstránenie detskej práce.
  6. Spoločnosti by mali podporovať odstránenie diskriminácie v zamestnávaní a zárobkovej činnosti.
  7. Spoločnosti by mali podporovať princíp prevencie pri riešení problémov životného prostredia.
  8. Spoločnosti by sa mali zúčastňovať iniciatív na podporu zvyšovania povedomia o životnom prostredí.
  9. Spoločnosti by mali urýchľovať rozvoj a šírenie ekologicky šetrných technológií.
  10. Spoločnosti by mali bojovať proti korupcii každého druhu, vrátane vydierania a podplácania.