Ratingy udržateľnosti BKS Bank

Ratingy udržateľnosti transparentne hodnotia, či spoločnosť skutočne hospodári trvalo udržateľne.

víťazný pohár
corporate responsibility

Najlepší vo svojej triede v oblasti udržateľnosti

Len máloktoré banky z celého sveta majú rating Prime. Už od roku 2010 oekom research AG hodnotí v rámci ratingu každé dva roky aktivity BKS Bank v oblasti trvalej udržateľnosti. Posledný rating začal koncom decembra 2017, výsledok ratingu bol k dispozícii vo februári 2018. Tešíme sa, že môžeme byť aj naďalej nositeľom ratingu „Prime-Status“, ktorý sa udeľuje len niekoľkým bankám na celom svete.

Oekom posudzoval v ratingu 100 sociálnych, etických a ekologických faktorov. Čo nás potešilo je, že náš rating sa zlepšil z C na C+ na stupnici od A+ do D. Sme hrdí na to, že pokroky v realizácii našej stratégie udržateľnosti vnímali experti z oekom tak pozitívne.

Oekom hodnotí BKS Bank v triede „Financials/Public and Regional Banks“. V tejto kategórii doteraz nebola žiadna banka ohodnotená lepšie ako B.

VÖNIX-Index-Member

Akcia BKS Bank je od roku 2016 zapísaná do VÖNIXu

VÖNIX je index udržateľnosti na rakúskom akciovom trhu. Zahŕňa spoločnosti, zapísané na viedenskej burze, ktoré sú lídrami v oblasti ekológie a spoločenských aktivít. Nové zostavenie indexu VÖNIX prebieha vždy uprostred júna a táto zostava potom v zásade platí nasledujúci rok.  Počet členov indexu nie je pevne zadefinovaný. V roku 2021 bola BKS Bank prijatá do indexu po šiesty raz za sebou.

Potešiteľný záver ratingu „BKS Bank sa v oblasti udržateľnosti v porovnaní s rakúskymi spoločnosťami, zapísanými na burze, ako aj v rámci rakúskej finančnej branže umiestňuje výrazne nad priemerom.“