Ciele trvalo udržateľného rozvoja

V roku 2015 predstavili Spojené národy globálnu agendu pre rozvoj a udržateľnosť „2030 Agenda for Sustainable Development“. Stredobodom tejto agendy je 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG).

Sustainable development goals

BKS Bank svojimi najrôznejšími opatreniami prispieva k mnohým zo 17 SDGs. V roku 2017 sme v rámci našej analýzy dôležitosti znovu analyzovali, ktoré SDGs chceme prioritne nasledovať. Zoradili sme ich podľa dôležitosti a predstavujeme vám ich nižšie. Ich poradie sa odvodzuje z toho,

  • či môže BKS Bank tento cieľ skutočne ovplyvniť,
  • či cieľ ponúka šancu pre našu spoločnosť a
  • či budú mať ciele dopad na spoločnosť.
decent work and economic growth

Tento cieľ má vplyv na celý hodnotový reťazec BKS Bank – od našich dodávateľov cez našich zamestnancov až po našich klientov – a ponúka veľa možností vplývať na pozitívny rozvoj v našich regiónoch.

responsible consumption and production

Udržateľné produkty sú súčasťou našej kľúčovej činnosti, rovnako ako poradenstvo a investičné financovanie našich klientov. Ako banka chceme využiť šancu cez produkty a poradenstvo motivovať aj iné spoločnosti, aby konali udržateľne.

13 climate action

Ochrana ovzdušia je jednou z najväčších výziev našej doby. BKS Bank už teraz veľkou mierou opatrení prispieva k dosiahnutiu dvojstupňového cieľa. V našej stratégii ochrany ovzdušia sme definovali ciele pre nasledujúce roky.

industry innovation and infrastructure

BKS Bank bola pôvodne založená ako banka orientujúca sa čisto na firemných klientov. Máme veľmi dobré vzťahy s mnohými priemyselnými spoločnosťami. V tomto cieli vidíme aj nadväznosť na udržateľný rozvoj mesta, ktorý je vlastne definovaný v cieli 11, a našich komunálnych obchodných partnerov.

gender equality

Samotná BKS Bank sa zasadzuje za rovnosť pohlaví, pričom vo vlastnej spoločnosti etabluje napr. kariérny program žien alebo podporuje pravidelné projekty, ktoré napomáhajú rodovej rovnosti.

QUALITY EDUCATION

Vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie sú základné predpoklady pre zníženie nezamestnanosti mladších, ale aj starších ľudí a posilniť príslušnú ekonomickú oblasť. BKS Bank sa angažuje opatreniami pre zlepšenie finančnej gramotnosti obyvateľstva pomocou vzdelávania a ďalšieho vzdelávania vlastných zamestnancov, financovaním vzdelávacích inštitúcií a vzdelávacím sponzoringom.

No poverty

Podľa správy o chudobe Statistik Austria je 18% rakúskeho obyvateľstva ohrozených chudobou. BKS Bank môže pomocou finančného vzdelávania, preventívnych, sporiacich a investičných produktov ako aj cez sociálny sponzoring rôznorodým spôsobom prispieť k dosiahnutiu cieľa 1.