Udržateľné pozície BKS Bank

Sme si vedomí toho, že ako banka máme veľmi zodpovednú úlohu. Na jednej strane môžeme byť sami aktívni prostredníctvom zodpovedného konania v obstarávaní alebo v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Na druhej strane máme cez poskytovanie úverov a investičné produkty, ktoré vystavujeme, vplyv aj na iné spoločnosti. Ak by všetky banky na celom svete prestali financovať spoločnosti, ktoré konajú kriticky v sociálnej a ekologickej oblasti, stúpol by tlak na tieto spoločnosti aby zmenili svoj obchodný model. To isté platí, ak by sa zastavili investície do akcií alebo pôžičiek takýchto spoločností.

sadenie rastliny do pôdy

Náš Code of Conduct je vodítkom pre etické a zodpovedné konanie našich zamestnancov. Slúži ako orientačný bod v každodennom kontakte s kolegami, klientmi, dodávateľmi, úradmi a médiami. Chráni nás a našich obchodných partnerov pred nesprávnym správaním a tým chráni našu reputáciu. Je pre nás preto samozrejmé, že Code of Conduct bude čítaný, akceptovaný a dodržiavaný.

Stiahnuť Code of Conduct (pdf)

Dôležitou súčasťou našich obchodných zásad je aj stanovenie, s akými klientmi bude naša spoločnosť uzatvárať obchodné vzťahy resp. aké druhy investícii nevykonávame. Preto BKS Bank už pred dlhším časom definovala rôzne kritériá vylúčenia z obchodného vzťahu. Rozlišujeme pritom dôvody vylúčenia pre spoločnosti a štáty. Kritériá obsahujú okrem iného nasledovné témy:

 • porušovanie ľudských a pracovných práv
 • atómová energia
 • zbrojárstvo
 • ťažba uhlia a konfliktných minerálov
 • ťažba ropy
 • zelená génová technológia
 • zakázané ekonomické praktiky ako pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, korupcia a podvod
 • prostitúcia a pornografia
 • embryonálny výskum
 • hazardné hry
 • výroba tabakového tovaru
 • obchod s chránenými zvieratami

Ďalšie kritériá sú uvedené v našom Anti-Money-Laundering-Policy.

Aj rozhodnutia o vlastných investíciách BKS Bank podliehajú uvedeným kritériám vylúčenia.

 

2020 sme do kritérií vylúčenia pridali pozitívne kritériá. Chceme propagovať podniky, ktoré obzvlášť pozitívne prispievajú k ďalšiemu rozvoju našej spoločnosti, ochrane životného prostredia, ochrane podnebia alebo adaptácii na zmenu podnebia, napríklad dekarbonizáciu, udržateľnú energiu a mobilitu, ekologicky alebo sociálne udržateľnú infraštruktúru a vzdelávacie zariadenia.

Nákup v BKS Bank prebieha prevažne prostredníctvom zodpovedných osôb v centrále. Tieto osoby musia pri výbere dodávateľov a produktov uplatňovať kritériá, definované pre proces obstarávania. Trvalo udržateľné obstarávanie je dôležitou súčasťou smernice o obstarávaní, ktorá sa používa v celom koncerne a pre všetky skupiny obstarávania definuje sociálne a ekologické minimálne štandardy, ktoré musí predkladateľ ponuky dodržiavať. Do smernice sme ako pomôcku pre našich nákupcov zaradili zoznam najdôležitejších certifikátov udržateľnosti a označení kvality.  Ako regionálnej banke nám záleží na tom, aby sme zákazky udeľovali spoločnostiam z oblasti našich klientov, ktorých manažment a metódy výroby osobne poznáme.

Všetci dodávatelia a obchodní partneri sa musia zaviazať k plneniu nášho Code of Conduct pre obchodných partnerov.

Stiahnuť Code of Conduct pre obchodných partnerov (pdf)