BKS Bank podáva každoročné správy o udržateľnosti

Udržateľnosť je už niekoľko rokov dôležitou súčasťou podnikateľskej stratégie našej banky. Sme pevne presvedčení o tom, že CSR prispieva k nášmu úspechu a neustále zlepšujúcim sa podnikateľským výsledkom. V našich správach o udržateľnosti informujeme o našej stratégii udržateľnosti a opatreniach pre udržateľnosť ako aj o dôležitom pokroku. V súčasnosti sú však tieto správy k dispozícii len v nemčine.