Zodpovedne spolu s bankou

Predpokladom úspechu v bankovníctve je vysoká obchodná etika. BKS Bank sa preto jasne stavia na stranu princípov dobrého a zodpovedného vedenia podniku.

Muž v okuliaroch

Okrem toho sa zaväzujeme zachovávať svoju spoločenskú a ekologickú zodpovednosť voči našim akcionárom, klientom, zamestnancom a voči verejnosti.

V prieskume stakeholderov z roku 2017 sa ukázalo, že je to aj dôležité želanie našich stakeholderov. Ako veci, ktoré sú pre BKS Bank obzvlášť dôležité, boli menované zodpovedný obchodný model, vysoká etika podnikania a opatrenia pre boj s korupciou a praním špinavých peňazí. V tejto oblasti stanovujeme príslušne rôznorodé opatrenia.