Vyrástli sme v regiónoch

„Vyrástli sme v regiónoch“ znie jedno z troch hesiel nášho podnikateľského konceptu. V súlade s ním si uvedomujeme svoju zodpovednosť ako zodpovedný partner v regióne.

Kolegovia si robia selfie

V rámci našich aktivít v oblasti „spoločnosť a sociálna zodpovednosť“ sa zameriavame primárne na regióny, v ktorých pôsobíme.

  • cieľ 1: „Žiadna chudoba“,
  • cieľ 3 „Kvalita zdravia a života“,
  • cieľ 4 „Kvalitné vzdelanie“,
  • cieľ 5 „Rodová rovnosť“ a
  • cieľ 17 „Partnerstvá pre dosiahnutie cieľov“
Sociálna a kultúrna angažovanosť

Sociálna a kultúrna angažovanosť

BKS Bank podporuje regionálne projekty.

Corporate Volunteering

Corporate Volunteering

Naši zamestnanci sa s veľkým nasadením a radosťou pravidelne zapájajú do aktivít neziskových organizácií

Bezbariérovosť

Bezbariérovosť

V našich pobočkách a v digitálnej ponuke je pre nás dôležitý bezbariérový prístup k bankovým operáciám.