Angažovaní prostredníctvom banky

Zamestnanci BKS Bank sa zvyčajne veľmi angažujú v projektoch firemného dobrovoľníctva. Vzhľadom na program Corona 2020 bolo možné realizovať len niekoľko projektov. 

Mnoho zamestnancov našej banky sa vo svojom voľnom čase venuje dobrej veci. Sú horskými záchranármi, pomáhajú žiakom pri prechádzaní cez cestu, pomocnými zdravotníkmi v Červenom kríži, členmi dobrovoľných hasičov, členmi združení, pôsobiacich v sociálnej oblasti alebo členmi dobročinných klubov. Okrem týchto osobných aktivít BKS Bank prostredníctvom Corporate Volunteeringu podporuje aktivity svojich zamestnancov v neziskových organizáciách. 

Čo sme v tejto oblasti vykonávali v roku

  • triedenie odpadu - PET fľaše a papierový odpad
  • pravidelné zasielanie e-mailov s radami o prvej pomoci, inej zdravotnej starostlivosti, tipy na zlepšenie zdravia
  • 09.05.2019 - privítanie a predstavenie skupiny BKS a ich vstup na slovenský trh pre korutánskych študentov
  • zmena starého dieselového automobilu s vysokými emisiami za nový s benzínovým motorom a nižšími emisiami CO2
  • dobrovoľnícke práce zamestnancov - BKSB a BKSL SK - práce na záhrade autistického centra Andreas

CSR vo finančnej oblasti

  • obnoviteľná energia: financovanie niekoľkých fotovoltaických elektrární s inštalovaným výkonom 3 MWh
  • historické pamiatky: Financovanie rekonštrukcie vily z 20. rokov v Žiline
  • sociálne bývanie: Financovanie domovov pre seniorov v Banskobystrickom kraji, financovanie motorového vozidla pre detský domov s výhodnou úrokovou sadzbou