Angažovaní prostredníctvom banky

Mnohí zamestnanci našej spoločnosti venujú svoj voľný čas dobrým veciam. Sú to horskí záchranári, strážcovia školských prechodov, záchranári Červeného kríža, členovia dobrovoľného hasičského zboru, spoločensky aktívnych združení alebo klubov služieb. Okrem tejto osobnej angažovanosti podporuje BKS Bank angažovanosť svojich zamestnancov v neziskových organizáciách aj podporou firemného dobrovoľníctva.

dobrovolníci pri práci

V roku 2021 odpracovalo 40 zamestnancov pre neziskové organizácie 262 hodín. Vďaka "korone" to bolo stále menej ako v iných rokoch.

Čo sme v tejto oblasti vykonávali v roku 2021

  • Exkurzia do Affenbergu s deťmi z Domova Antonius Caritas
  • Renovácia záhradného nábytku pre Lebenshilfe Spittal an der Drau
  • Výstavba vyvýšeného lôžka pre denný stacionár Mosaik pre zdravotne postihnutých v Seiersbergu
  • Záhradkárčenie v Autistickom centre Andreas® n.o. v Bratislave

CSR vo finančnej oblasti

  • obnoviteľná energia: financovanie niekoľkých fotovoltaických elektrární s inštalovaným výkonom 3 MWh
  • historické pamiatky: Financovanie rekonštrukcie vily z 20. rokov v Žiline
  • sociálne bývanie: Financovanie domovov pre seniorov v Banskobystrickom kraji, financovanie motorového vozidla pre detský domov s výhodnou úrokovou sadzbou