Sociálna a kultúrna angažovanosť

BKS Bank podporuje rôzne projekty v regiónoch, v ktorých pôsobí.

V roku 2019 sme podporili 302 projektov 210 tis. eurami. Veľká časť sponzoringu prebieha v Rakúsku, ale organizácie podporujeme aj v Slovinsku, Chorvátsku a na Slovensku. Pomáhame vo forme peňazí, vecných plnení alebo pracovného času našich zamestnancov. Mnohé projekty podporujeme dlhodobejšie, keďže nám aj v tejto oblasti záleží na spoľahlivých, dlhodobých partnerstvách. Okrem toho niektoré projekty potrebujú dlhší čas na to, aby sa naplno prejavil pozitívny vplyv na región.

V súlade s našimi smernicami o sponzoringu podporujeme predovšetkým projekty z týchto oblastí

  • umenie a kultúra,
  • sociálna oblasť a
  • vzdelávanie.

Športový sponzoring robíme len vo výnimočných prípadoch. Absolútne vylúčený je pre nás sponzoring politických strán a ich blízkeho prostredia. Ďalej nepodporujeme zariadenia, ktoré presadzujú alebo rozširujú rasistické, antisemitické, sexistické, násilné alebo iné zakázané myšlienky.