Bezbariérový vzťah s bankou

Cieľom BKS Bank je umožniť svojim klientom bezbariérový prístup ku všetkým bankovým operáciám. ​​​​​​​

invalidný vozík

Preto BKS Bank všetky svoje nové pobočky zariadila bezbariérovo podľa konceptu, vyvinutého externou projektovou kanceláriou, ktorý bol ďalej optimalizovaný po viacerých rozhovoroch so združeniami postihnutých. Tento koncept tvorí tiež základ pri prestavbách pracovísk, ktoré vyžadujú renováciu.

Nálepky na presklených plochách budovy, zariadenia pre nedoslýchavých v zasadacích miestnostiach, tabule s otváracími hodinami pre zrakovo postihnutých a nevidiacich, rampy a elektrické posuvné dvere prispievajú k čo možno najviac bezbariérovej ponuke služieb.

Na bezbariérovosti nám záleží aj pri tvorbe našich digitálnych ponúk.