Kariéra BKS Bank

Derzeit sind wir auf der Suche nach einem ... für unsere Filiale ... .

Job Benefits

 

Akadémia BKS Bank
Školenia a ďalšie vzdelávanie, kariéra žien,
rozvoj talentov, trainee program

Zdravie
Preventívne prehliadky 

 

 

Pracovisko
Flexible Arbeitszeiten, Barrierefreiheit,
Verkehrsanbindung    

 

Sociálne výhody
Zamestnanecké zľavy, stravné

 Zamestnávateľ s trvalo udržateľným rozvojom
Zakladajúci člen Green Finance Alliance,
Priekopník v oblasti udržateľnosti, certifikát EMAS


 

Ocenenia

Víťaz EFQM Quality Austria 2019
Rozmanitosť 
Zamestnanci z 15 krajín,
Kariérny program pre ženy BKS,
Súčasť iniciatívy 


 

Spoločnosť
100 rokov stability a nezávislosti, plošná hierarchia,
medzinárodná kariéra, úspešní klienti


Ponúkame vám plat v súlade s trhom podľa vašej kvalifikácie a skúseností. 

Diese Aufgaben erwarten Sie

Uchádzať sa o pozíciu