BKS Bank: Bilančná suma BKS Bank prekročila prvýkrát 8 miliárd eur

24.08.2018

Na burze kótovaná BKS Bank sa pozerá s uspokojením späť na prvý polrok.

Herta Stockbauer, predsedníčka predstavenstva Herta Stockbauer sa pozerá späť na úspešný prvý polrok.

Herta Stockbauer, predsedníčka predstavenstva Herta Stockbauer sa pozerá späť na úspešný prvý polrok.

Na burze kótovaná BKS Bank sa pozerá s uspokojením späť na prvý polrok. Zvlášť pozitívne sa vyvíjala bilančná suma, objem úverov aj primárne vklady, ktoré vzrástli na takmer 6 miliárd eur. Prekvitajú aj obchody na Slovensku.

Už veľa rokov je naším reklamným sloganom „Rozhodnite sa rásť s nami“! Krátky pohľad späť ukazuje, ako dobre sa BKS Bank vyvíjala v uplynulých piatich rokoch. „30. júna 2013 dosiahla naša bilančná suma 6,70 mld. EUR, 30. júna 2018 to bolo 8,07 mld. EUR, čo zodpovedá približne 20% nárastu. Uprostred finančnej krízy dosiahol zisk za rok 2013 20,8 mld. EUR, dnes vykazujeme zisk vo výške 32,6 mil. EUR,“ dáva predsedníčka predstavenstva BKS Bank Herta Stockbauer nahliadnuť do dobrého vývoja spoločnosti.

Úrokový výnos po zohľadnení opravných položiek výrazne stúpa

S prvým polrokom 2018 je celkovo veľmi spokojná. "Výnos z úrokov potešiteľne prudko stúpal, súčasne kleslo zabezpečenie úverového rizika. To viedlo k úverovému výnosu po tvorbe a rozpustení opravných položiek vo výške 56,6 mil. EUR (+23,8 %). V tomto úverovom prostredí je to viac ako úctyhodný nárast.

Rast aj v obchode s províziami

Druhá najvýznamnejšia zložka výnosov BKS Bank, výnos z poplatkov a provízií, má takisto dobrý kurz. „S províznym výnosom 27,4 mil. EUR sme zaznamenali rast vo výške 5,5 %. K tomu prispeli najmä provízie z platobného styku a z úverových operácií,“ doplňuje Herta Stockbauer. Administratívne náklady vzrástli o 10,1 % na 58,0 mil. EUR. Veľké zvýšenie personálnych nákladov s takmer dvojnásobne vyššími hodnotami dohodnutými v kolektívnej zmluve výsledok mierne narušilo. Celkovo dosiahol výnos za dané obdobie s 32,6 mil. EUR úroveň minulého roka.

Bilančná suma sa vyšplhala na vyše 8 miliárd EUR

Uvedené prekročenie prahu 8 mld. EUR pri bilančnej sume sa odráža ako v primárnych vkladoch, tak aj v objeme úverov. "Mnohé spoločnosti opäť investujú a pritom rady využívajú naše know-how pri financovaní. Pohľadávky voči klientom stúpli od začiatku roka o 5,5 % na potešiteľných 5,81 mld. EUR," hovorí Herta Stockbauer. Od januára do júna 2018 poskytla BKS Bank 850,2 mil. EUR nových úverov.

Slovensko v dobrom kurze

Peter Chovanec, vedúci pobočky BKS Bank Slovensko, môže takisto poukázať na veľmi dobrý prvý polrok. „Priebeh obchodu prekonal výrazne naše očakávania. Slovenská konjunktúra je stále na vzostupe. Spoločnosti využívajú prekvitajúcu obchodnú situáciu na investovanie," hovorí Peter Chovanec. Rovnako dobre dopadol aj úverový obchod. Riaditeľstvo BKS Bank Slovensko poskytlo v prvom polroku výrazne viac úverov a zvýšilo ich objem o 23 % na 82,7 mil. EUR.

Konzistentne dobrý je aj dopyt po primárnych vkladoch. „Toto je známkou dôvery našich klientov v BKS Bank, na ktorú sme veľmi hrdí. Najmä preto, pretože primárne vklady sú dôležitým zdrojom financovania pre BKS Bank,“ teší sa Peter Chovanec.

BKS-Leasing, s. r. o., s podstatne vyšším objemom lízingu

Vedúci pobočky rád poukazuje aj na dobrý vývoj lízingovej dcéry BKS-Leasing, s. r. o. Táto financovala v prvých šiestich mesiacoch autá, stroje a nehnuteľnosti v hodnote 13,2 mil. EUR. Celkovo robil lízingový objem spoločnosti BKS-Leasing, s. r. o., 35,4 mil. EUR, čo predstavuje nárast o pozoruhodných 38,7 % v porovnaní s koncom roka 2017.
 
Fotografia: Gernot Gleiss, vytlačené bezplatne
Portrét: Herta Stockbauer
Predsedníčka predstavenstva Herta Stockbauer sa pozerá späť na úspešný prvý polrok.