BKS Bank dosahuje rekordný výsledok 68,0 mil. EUR

09.04.2018

S konsolidovaným ziskom pred zdanením vo výške 68,0 mil. EUR (+ 47,3%) dosiahla skupina BKS Bank najlepší výsledok vo firemnej histórii. Objem nových úverov dosiahol úctyhodných 1,5 mld. EUR. Celková bilančná suma zostala konštantná na úrovni 7,58 mld. EUR.

S konsolidovaným ziskom pred zdanením vo výške 68,0 mil. EUR (+ 47,3%) dosiahla skupina BKS Bank najlepší výsledok vo firemnej histórii. Objem nových úverov dosiahol úctyhodných 1,5 mld. EUR. Celková bilančná suma zostala konštantná na úrovni 7,58 mld. EUR.

Bratislava, 9. apríla 2018: "V roku 2017 dosiahla BKS Bank konsolidovaný zisk pred zdanením vo výške 68,0 mil. EUR - je to najlepší výsledok v našej histórii. Tento veľký úspech je založený na viacerých faktoroch: Dobrý vývoj na kapitálových trhoch nám priniesol dobré výnosy z provízií a významný nárast vo finančných aktívach. Dobrá riziková situácia znížila potrebu tvorby opravných položiek na úvery. Ďalej odpadli jednorazové náklady vo forme stabilizačného odvodu," teší sa predsedníčka predstavenstva BKS Bank Herta Stockbauer z veľmi dobrého výsledku.

Herta Stockbauer: "Prajem si rastúce úroky"

Jedinou kvapkou horkosti je tak ako predtým náročná úroková situácia. "Žiaľ, v súčasnosti treba vychádzať z toho, že Európska centrálna banka bude ďalej pokračovať v politike nízkych úrokových sadzieb. Medzičasom by sme si už želali opäť zvýšenie úrokov," vysvetľuje Stockbauer. Úrokové výnosy vo výške 154,3 mil. EUR boli o 4,2 % nižšie ako v predchádzajúcom roku. Úrokové náklady klesli zo 40,5 mil. EUR na 33,6 mil. EUR. Tvorba opravných položiek sa znížila o 13,8 % na 26,7 mil. EUR. "Z toho dôvodu mohol byť dosiahnutý úrokový výnos po opravných položkách vo výške 94,0 mil. EUR, čo predstavuje nárast o 5,0 % oproti hodnote z predchádzajúceho roka," povedala Stockbauer.

Administratívne náklady zostávajú stabilné

V roku 2017 sa BKS Bank opäť podarilo udržať administratívne náklady na nízkej úrovni 107,8 mil. EUR. Nárast predstavoval len 1,2 %. Najväčší podiel na administratívnych nákladoch možno pripísať nákladom na personál, ktoré so 70,1 mil. EUR (+ 0,9 %) zaznamenali len mierne zvýšenie.

Dobrá ekonomika oživuje úverový obchod

Ekonomický rast mal veľmi pozitívny vplyv pre investičné nadšenie podnikateľov, aj u privátnych klientov sa zvýšil dopyt po úveroch. „V sledovanom roku sme dosiahli objem nových úverov vo výške 1,5 mld. EUR,“ informuje Stockbauer. Približne 40 % z toho sa dosiahlo na východe Rakúska, v Slovinsku a Chorvátsku. Taktiež veľa firemných klientov využilo dobrú likvidnú situáciu na predčasné splatenie svojich úverov. Objem úverov napriek tomu vzrástol v porovnaní s koncom roka 2016 o potešiteľných 2,2 %. Pohľadávky klientov dosiahli k 31. decembru 2017 hodnotu 5,45 miliárd EUR.

Slovensko - najmladší zahraničný trh

Na Slovensku sa bankový obchod stále buduje a zameriava sa na produkty, ktoré môžu byť realizované bezhotovostne. Naším cieľom je postupne rozširovať našu pozíciu na trhu. K 31.12.2017 predstavoval objem poskytnutých úverov slovenských pobočiek 70,6 mil. EUR, pričom objem vkladov dosahoval 26,4 milióna EUR.

Naša slovenská lízingová spoločnosť BKS-Leasing s.r.o. má svoje sídlo v Bratislave a okrem Bratislavy má pobočky v Banskej Bystrici a Žiline. Na konci roka dosiahla objem lízingu vo výške 25,6 mil. EUR.

Personálna zmena v predstavenstve

Dozorná rada BKS Bank prijala na svojom zasadnutí koncom marca rozhodnutie o personálnej zmene v predstavenstve. Alexander Novak, dlhoročný vedúci BKS Bank v Slovinsku, sa 1. septembra 2018 stane členom Predstavenstva BKS Bank. Mandát predsedníčky predstavenstva Dr. Herty Stockbauer bol predĺžený o ďalších päť rokov.

Mag. Alexander Novak pôsobí v spoločnosti BKS Bank už 18 rokov v rôznych vedúcich pozíciách. Od roku 2004 spolupracoval v rozhodujúcej miere pri budovaní BKS Bank v Slovinsku. „Jeho dôslednosť, neustále nasadenie a potrebné vodcovské schopnosti boli rozhodujúce pre jeho nomináciu. Teší ma, že BKS Bank vie obsadiť aj špičkové pozície v manažmente pracovníkmi z vlastných radov," vysvetľuje Dr. Herta Stockbauer.

Pre Dr. Hertu Stockbauer ide už o tretie predĺženie jej mandátu v predstavenstve. Prvýkrát bola vymenovaná v roku 2004. V roku 2014 prevzala funkciu predsedu predstavenstva. „Budem sa naďalej so všetkými silami venovať tejto krásnej, ale aj veľmi náročnej úlohe a teším sa na nasledujúce roky v tejto zodpovednej pozícii," hovorí Stockbauer.