BKS Bank pozvala na hudobnú XPLOSION

17.10.2018

Tri výnimočné huslistky nadchli klientov a partnerov regionálnej banky v Bratislave.

Zľava: Ladislav Fülöp - vedúci BKS Bank na Slovensku, Alexander Novak a Herta Stockbauer - člen a predsedníčka predstavenstva BKS Bank, Peter Chovanec  - vedúci BKS Bank na Slovensku

Zľava: Ladislav Fülöp - vedúci BKS Bank na Slovensku, Alexander Novak a Herta Stockbauer - člen a predsedníčka predstavenstva BKS Bank, Peter Chovanec  - vedúci BKS Bank na Slovensku

Koncern BKS Bank hodnotí rok 2018 ako vynikajúci. Ročný zisk sa zvýšil o 13,8 % na 77,4 mil. EUR, bilančná suma o 11,3 % na 8,43 mld. EUR. Na Slovensku, svojom najmladšom trhu, dosiahol po prvýkrát vyrovnaný výsledok.

 

Tri výnimočné huslistky nadchli klientov a partnerov regionálnej banky v Bratislave.

„Vývoj našich pobočiek na Slovensku je veľmi uspokojivý. Vďaka našej udržateľnej obchodnej politike rastieme organicky a trvalo. Moje poďakovanie patrí našim klientom, našim partnerom a samozrejme angažovaným spolupracovníkom, ktorí tento pozitívny vývoj umožňujú,“ hovorí Herta Stockbauer, predsedníčka predstavenstva BKS Bank, ktorá spolu s vedúcim spoločnosti BKS Bank na Slovensku, Petrom Chovancom, privítala početných hostí. Tri virtuózne huslistky z formácie "XPLOSION" zaujali novými interpretáciami ľudových piesní aj klasických diel. Vhodné prostredie pre podujatie poskytlo Au Cafe s očarujúcim výhľadom na Dunaj.

Vynikajúce poradenstvo a trvalo udržateľný rozvoj

BKS Bank má na Slovensku zastúpenie na troch miestach: v Bratislave, Banskej Bystrici a Žiline. „Klienti oceňujú kvalitu nášho poradenstva a veľký význam prikladajú našej odbornosti,“ hovorí Ladislav Fülöp, vedúci BKS Bank na Slovensku. ISS-oekom, popredná ratingová agentúra, zaradila BKS Bank opakovane na prvé miesto za jej trvalo udržateľné aktivity. BKS Bank tak patrí v oblasti trvalo udržateľného rozvoja k najlepším na svete.  
Skupina BKS Bank so sídlom v Rakúsku zamestnáva zhruba 1 100 zamestnancov v 63 pobočkách v Rakúsku, Slovinsku, Chorvátsku a na Slovensku. K 30. júnu 2018 dosiahla celkové aktíva 8,07 mld. EUR.

Fotografia: P. Žákovič, možnosť použitia bez nároku na honorár
Popis obrázku: Zľava: Ladislav Fülöp - vedúci BKS Bank na Slovensku, Alexander Novak a Herta Stockbauer - člen a predsedníčka predstavenstva BKS Bank, Peter Chovanec  - vedúci BKS Bank na Slovensku