BKS Bank sa predstavuje v novom imidži značky

11.09.2020

Srdečnosť, lojálnosť a orientácia na budúcnosť – to sú tri zo šiestich základných hodnôt značky BKS Bank. Nová stratégia značky to naznačuje odvážne a s novým elánom.

„Minulý rok sme na našej značke intenzívne pracovali. Umiestnenie BKS Bank sa skúmalo z rôznych uhlov. Na základe toho bola v spolupráci s manažérmi, zamestnancami a klientmi vyvinutá komplexná stratégia značky“, hovorí Herta Stockbauer, predsedkyňa predstavenstva BKS Bank. Táto nová stratégia značky sa teraz postupne zavádza v celej skupine.

Do procesu boli zapojení rovnakou mierou všetci manažéri, zamestnanci a klienti. „Nové logo, rovnako ako celá značka, odráža náš charakter. Pretože veľa našich klientov nás v prieskumoch ohodnotilo ako banku s vysokou mierou srdečnosti. Okrem nášho excelentného poradenstva sme vnímaní ako ochotní, pozorní a empatickí. Z toho vychádza definícia nového jadra našej značky“, uviedla Stockbauer.

Nová značka sa ale neprezentuje len veľkým srdcom ale aj veľkým sebavedomím vo farbe a štýle. „V priebehu tohto procesu sa ukázalo, že chceme aby sa rovnako ako naša práca, aj naša značka zameriavala na ľudí“, dodala Stockbauer. Nové logo vyjadruje srdečnosť, pretože pôsobí jemnejšie a pulzujúco. Nástup novej značky BKS Bank podčiarkuje a posilňuje vlnovka, modelovaná podľa srdcového rytmu.

Markendiamant